10 навика на духовно осъзнатите хора

spiritual-habitss-

1) Често практикуват йога или медитация Един от най-важните аспекти на духовния път е дълбоката връзка с Вселената чрез собственото съзнание. Много хора използват медитация или йога, за...

432 0

1) Често практикуват йога или медитация
Един от най-важните аспекти на духовния път е дълбоката връзка с Вселената чрез собственото съзнание. Много хора използват медитация или йога, за да увеличат чувството си за единство с Вселената. Някои го използват просто да се отделят от своите мисли и емоции.
2) Осъзнати са за храната
Повечето не употребяват месо.
3) Благодарни са
За всеки ден, всеки час и минута. Тук и сега.
4) Притежават кристали и скъпоценни камъни
Знаят силата им.
5) Имат положително отношение към заобикалящия ги свят
Смирени, но не и примирени.
6) Не гледат телевизия и новини
Избягват масовото облъчване.
7) Предпочитат сътрудничеството пред конкуренцията
Знаейки за Кармата и че всичко се връща, Егото не е приоритет.
8) Избягват клубове и дискотеки
9) Рециклират и не прахосват ресурси
10) Осъзнати са за силата на словото и думите, които използват

loading...