14 най-важни уроци за живота от Буда

1. Най-големият враг в живота на човек – самият той. 2. Най-голямата глупост в живота на човек – това е лъжата. 3. Най-голямото поражение в живота човек –...

964 0

1. Най-големият враг в живота на човек – самият той.

2. Най-голямата глупост в живота на човек – това е лъжата.

3. Най-голямото поражение в живота човек – това е надменност.

4. Най-голямата печал в живота – това е завист.

5. Най-голямата грешка в живота – да загуби себе си.

6. Най-голямата грешка в живота – неблагодарност.

7. Най-достойното за съжаление в живота- срив на  достойнството му.

8. Най-достойното за възхищение в живота на човек – да се изправи след като е паднал.

9. Най-голямата загуба в живота на човек – загубата на надежда.

10. Най-голямото съкровище в живота – здраве  и разум.

11. Най-големият дълг в живота на човек – искрените чувства.

12. Най-големият дар в живота – великодушие.

13. Най-големият недостатък в живота на човек – неразбирането.

14. Най-голямата утеха в живота на човек- добрите дела.

loading...