2018 година притежава свещена вибрация и ще изпълнява желания. Ето на кой ще се сбъднат мечтите

11 се смята за особено важно число в нумерологията, тъй като притежава свещена вибрация и представлява привеждане в съответствие както с материалния свят, така и с духовния свят....

1572 0

11 се смята за особено важно число в нумерологията, тъй като притежава свещена вибрация и представлява привеждане в съответствие както с материалния свят, така и с духовния свят.

11 е мостът към Божественото и може да доведе до пробуждания и прозрения в по-високите измерения и нива на съзнанието.

11 е и броят, свързан с ангели и водачи на духове, и често се появява в живота ни, когато се насочваме към по-висока вибрационна честота.

2 в нумерологията е числото на партньорството и изграждането. Това представлява време, в което можем да започнем да изграждаме стабилност и сигурност в различни области на нашия живот.

Числото 2 е свързано с изграждането на сигурна и стабилна основа.

Въпреки че всички ние ще усещаме вибрациите на номер 11 и 2 през цялата година, ние също така имаме и нашата лична година.

Вашата персонална година се комбинира с вибрациите от 11 и 2, за да ви даде по-задълбочен поглед върху това, което 2018 има за вас.

За да разберете каква е тя, просто добавете цифрите от датата и месеца на раждане, след което добавете 11 към каквото число получавате.

Ако завършите с двуцифрен номер, продължете да добавяте цифрите, така че да имате една цифра.

Например-

Моята рождена дата е 29 декември (12), така че ще добавя –

2 + 9 + 1 + 2 = 14

Сега ще добавя 14 към 11 (2018) –

14 + 11 = 25

Защото имам двуцифрен номер, ще продължа да събирам, за да получа едноцифрено число,

2 + 5 = 7

(Може да се наложи да направите тази стъпка още веднъж, ако завършите с друго двуцифрено число)

Това ми дава лична година 7

Ето какви са вашите лични годишни номера –

loading...