Ако се колебаеш между нея и мен, моля, не избирай мен

Моля, бъди така любезен и ме пусни. Ако се нуждаеш от време, за да решиш и да избереш мен или друга жена, моля, не избирай мен. Каквато и...

3483 0

Моля, бъди така любезен и ме пусни.

Ако се нуждаеш от време, за да решиш и да избереш мен или друга жена, моля, не избирай мен. Каквато и отношения да сме имали, нищо няма да се получи, и за да бъда честна, аз повече не искам нищо .

Аз не искам да бъда безсърдечна, просто посочвам фактите. Моля, направи ми услуга и ме освободи, така че аз да намеря моята сродна душа, защото човекът, когото търся, ще знае, че аз – съм неговата единствена, без съмнения и колебания.

Когато един казва: „Аз не съм сигурен“, друг ще каже: „Аз знаех това от първата ни среща.“ Аз не разполагам с време или енергия да ги пилея, убеждавайки те защо съм достойна да бъда с теб, а и нямам никакво желание да бъда втори вариант за някой, който не разбира с какво съм добра.

Отново казвам- това не е от злоба. Ако и двамата сме честни, можем да признаем, че ти не разбираш защо аз съм идеална, защото аз не съм идеална за теб.

Нормално е да не знаеш коя от нас искаш повече, и че претегляш всички плюсове и минуси и у нея и мен, за да разбереш коя ще бъде по-добра за теб. Ти не си първият човек, който попада в любовен триъгълник.

loading...