Беседа за “Кораловият калций”. Научен секрет за младост и здраве

coral_SANGO[8]

Четенето на този текст са може би най-важните минути във вашия живот. Историята на кораловия калций се разпространява нашироко не само в Северна Америка, но и по целия...

607 0

Четенето на този текст са може би най-важните минути във вашия живот. Историята на кораловия калций се разпространява нашироко не само в Северна Америка, но и по целия свят. Този удивителен продукт може да повиши рН на вашия организъм, превеждайки го от киселинно състояние в алкално. Даже, ако вие употребявате витамини, минерали или други хранителни добавки, трябва да ви е съвършено ясно, че всички тези питателни елементи не могат да бъдат усвоени в необходимата степен от организма, ако рН му е даже леко киселинен.

Поддържането на организма алкален е от особено важните му биологични функции. Ако организмът не е алкален, той особено трудно усвоява хранителните елементи, в количества, достатъчни за поддържане оптимално здраве и само губите голяма част от парите си, изразходвайки ги за купуване на хранителни добавки, значителна част, от които, не се усвояват.

Кораловият калций дойде при нас от японския остров Окинава. Изучаването на кораловия калций и получените резултати са станали причина за това,че през миналата година, количеството на японците, които го употребяват, да нарасне на 4 милиона. Сега хората в цяла Америка получават същите прекрасни резултати от неговата употреба. Нека да чуем докторът на науките Роберт Барефут, известен химик, притежател на редица международни патенти, автор на книгата: ”Факторът калций, научен секрет на здравето и младостта”. Да чуем неговата беседа с Боб Бремнер, съучредител на компанията HTN, където той обяснява какво е това коралов калций и неговото значение.

Боб Бремнер: Бих искал да ви представя Роберт Барефут. Той е автор на книгата “Факторът калций. Секретът на младостта и здравето”. Той е химик, притежава редица патенти. Той също е автор на още една книга, но днешният ни разговор ще бъде за калция и за това, до колко калцият е важен за нас. Ще започнем разговора за този секрет на здравето. Боб, аз зная,че ти имаш за какво да ни разкажеш.

Боб Барефут: Господи, най-накрая дойде моят час! Калцият – това е минерал №1 в човешкия организъм, ако се говори за количество. В книгата “Факторът калций. Секретът на младостта и здравето” ние, с моите съавтори, обясняваме стотици биохимични причини, защо калцият е толкова важен. И, разбира се, когато вие разберете доколко е важен калция, какво количество операции той изпълнява в човешкия организъм, доколко това е решаващо за здравето, тогава вие ще започнете да разбирате секрета на здравето и секрета на младостта.

Боб Бремнер: Това е много интересно. Какво толкова важно за нас прави калцият, освен това, че е от най-важните елементи за изграждането на костите?

Боб Барефут: Всички знаят, че калцият това е – кост. Думата калций произлиза от латинската дума “calx” – вар. Древните римляни видели, че с помощта на вар се закрепва всичко наоколо. Това, че в цимента се съдържа голямо количество калций, знаят всички. Калцият практически се явява “човешко лепило”, което скрепява целия човешки организъм. По своята биохимическа активност той прилича на осмоножка. Сам той свърза осем други молекули, едновременно, като осмокрак. Никой друг не е способен на това.

Той има точно такива размери, които му позволяват да влиза в човешката клетка и да излиза от нея с лекота, и когато той влиза в нея, той носи със себе си цяла мрежа хранителни елементи, които оставя в клетката и отива за други. Той прилича на планинска зъбчата железница за хранителни елементи.

Не е възможно да се опише цялото това количество от процеси, в които участва калция в човешкия организъм. Именно за това, най-големият проблем за учените е изясняването на причините, защо калция в човека става дефицитен материал. С други думи 50% от американците на възраст 40 години имат дефицит на калция в организма и 90% имат същия проблем на възраст 60 години.

Едно от ключовите съединения на калция в организма е вещество с името калциев моноортофосфат. Неговата функция е такава, че той се явява като химичен буфер и постоянно поддържа рН /водороден показател/ на кръвта. С други думи, не е важно какво ще се случи с вашата кръв, нейният водороден показател постоянно ще се поддържа на ниво 7,45 , благодарение на този чудесен елемент, който се нарича калций.

Даже ако вие добавяте повече киселина, то все едно, рН ще бъде поддържано на нивото 7,45 и без него вие ще умрете. Затова, при поддържане на този процес, това което се осъществява вътре в човека, може да се опише с думите: един тегли вместо другия. Какво значи това? Само това, че когато вие употребявате недостатъчно количество калций, вашият организъм започва да отнема калция от костите.

Ако този процес продължи, тогава се получава отслабване на човешкия скелет. И човешките сензори показват: “О-о, имаме проблем. Още малко и ние ще се развалим. Трябва нещо да се направи за укрепване”. И човешкият организъм започва да складира калций в ставите. Разбира се, за укрепване. Докторите виждайки това казват: “М-да. Прекалено много калций. Трябва да се намали неговата употреба”. И това е продължението, на тази верижна реакция, от намаляването на калция в нашия организъм.

Така, че благодарение на този процес, също и затова, че киселинността на костите не е такава, както на черния дроб и бъбреците, във вас се появяват камъни в бъбреците и в жлъчния мехур. Доказано е 100%, че камъните в бъбреците и в жлъчния мехур са съставени от калция на костите, а не от калция, който постъпва в нашия организъм с храната.

И причината за всичко това е една – недостатък на калций в храната.

Боб Бремнер: Ние разпространяваме продукт, който се нарича коралов калций, и ние считаме този продукт за най-впечатляващия източник на калций в настояще време, и ми се струва, че вие трябва да имате някакъв опит, свързан именно с кораловия калций. Може би, вие ще споделите с нас, как работи именно този вид калций?

Боб Барефут: Най-напред, бих искал да ви кажа, че аз знам за кораловия калций вече от около 25 години. Безусловно, ако вие се занимавате с въпросите и изследването на храненето, то вие търсите места, където хората живеят дълго и имат добро здраве, и начин на живот. Така, всички места на Земята, където хората живеят повече от 100 години и 50-годишните нямат никакви болести, ги обединява нещо общо: голямата употреба на калций, и този калций постъпва в тях с водата. Водата, която те пият, се образува от топенето на ледниците, по нататък тази вода се стича по планините и става мътна. Хората наричат тази вода “горско мляко”. Това, което има в Япония, много прилича на казаното. Да, те нямат планини, но това, което те пият, заслужено може да се нарече “морско мляко”. Коралите, са същият тип минерали, които с помощта на водата, получават народността хунза в Пакистан, народностите живеещи в Тибет и народността Титикака в Южна Америка. /Всички тези народи се славят с количеството дълголетници и просто здрави хора в напреднала възраст/.

Всички те употребяват големи количества калций. Но, най-впечатляващият факт в цялата тази история, за което съществуват толкова документално отбелязани примери на дълголетници е това, че те не само употребяват калций, но и го усвояват.

Да се усвои калция е много трудно. Когато калция попадне в нашия организъм, то най-вероятно е да се превърне в калциев фосфат и отделен от организма като шлак. Кораловият калций вече се намира в йонна форма. И неговото усвояване не изисква от вашия стомах титанически усилия за изработка на голямо количество солна киселина, за преминаването на калция в йонна форма и за последващото му усвояване.

Затова, сравнявайки двама души, единият от които употребява коралов калций, а другият – каквато и да е друга калциева добавка, то за този, който приема тази калциева добавка, особено ако е човек в напреднала възраст, е необходимо изработването на голямо количество солна киселина, само за това, за да започне да усвоява калция. А този, който е взел коралов калций, е започнал да го усвоява от този момент, в който му е попаднал в устата.

С други думи, не е достатъчно просто да употребявате калций, главното е – да го усвоявате.

Няма друг вид калций. Калцият – е калций. Вие може да вземете и да ядете цимент. Това също е калций. Но, ако вие действително сравнявате продуктите съдържащи калций, и особено тези, които съдържат калций във вид готов за усвояване, то практически няма продукти, които ние можем да сравним с кораловия калций.

Боб Бремнер: Чудесно! Във вашата книга вие говорите за това, как влияе недостатъка на калций върху здравето, по-точно върху неговото влошаване и болестите, които предизвиква недостатъкът на калций. Защо ние не говорим за връзката между рака и дефицита на калций?

Боб Барефут: Е, какво пък. В този случай на мен ми се иска да попадна в 1909 год., в Пенсилванския университет. Какво правели хирурзите по това време? На основание на това, което било написано в литературата по хирургия на рака – те поставяли пиявица върху раковия тумор и в течение на 20 минути туморът намалявал четири пъти. След това, те отрязвали тумора и поставяли тампон с каустик върху раната. 20 минути след това, започвали да зашиват. И нямало нито рецидиви, нито метастази. Днес, повече от 90% от хората след операция, след отстраняване на тумор имат шансове за това, че развитието на рака няма да спре, а напротив, ще продължи. Но днес не използват каустик.

Човек, на име Ото Варбург, се оказал толкова увлечен от изучаването на този процес, че той изразходил 24 години от живота си за неговото изучаване и през 1932 година получил Нобелова награда по химия за нова, че той доказал, че процесът на рака е анаеробен.

Това означава, че тогава, когато вие прекратявате достъпа на кислород, вие стимулирате развитието на рака, а прекратяването достъпа на кислород, прави течностите в човешкия организъм киселинни.

И така, затова той получил Нобелова награда, и в 1967 година, преди своята смърт, той работил заедно със своя съавтор, доктор Карл Рич, над изследване възможността за предотвратяването на рака с помощта на калция. Работата е в това, че в края на 40-те години, доктор Карл Рич открил, че голямо количество от неговите пациенти, имащи артрити и други сериозни заболявания, страдали от дефицит на калций.

Той им давал най-разнообразни видове калций, витамини за увеличаване усвоимостта на калция, и те се чувствали по-добре. Пациентите пристигали при него на инвалидни колички, а след няколко месеца, те играели по 9 часа голф. Когато аз се срещнах с него през 80-те години, той дойде при мен с една купчина описани аутопсии. Той, лекарят, дойде при мен, химика, затова, че моята специализация беше биологическия калций, и аз добре познавах химията на калция.

Ето какво ми каза той: “Аз не знам, какво става. Аз ви моля да прочетете тези 5 резултата от аутопсии”. Аз прочетох това, което той ми беше дал. В тези 5 резултата от аутопсии нямаше и най-малък намек за рак. “Е, и какво?”, попитах аз. “Ами това, че в ръцете си държа тяхната история на болестта”, продължи доктор Рис. “Всички тези хора са били болни от рак в заключителен стадий. Във връзка с това, че те са имали недостатък от калций, аз се борех именно с този проблем. Те престанаха да имат дефицит на калций в организма и по някакъв начин са унищожили своя рак”.

Така е устроено тялото, че калция е единственият елемент, който прави нашия организъм достатъчно алкален. Това става благодарение на калциевия моноортофосфат. Именно, за това е толкова важен за нас калция, защото той снижава киселинността. С помощта на калция, вие неутрализирате киселината и в такава среда ракът не може да живее. Всеки учен, който се занимава с въпросите на рака, знае, че ракът не живее в алкална среда. Ако вие вземете раков тумор и го поставите в алкален разтвор, то след 3 часа раковият тумор ще е мъртъв.

Много важен момент, който е съвършено необходимо да добавя е: здравите клетки ще се чувстват великолепно в алкална среда, защото в алкалната среда има кислород.

Погледнете, какво става: когато вашата среда е леко киселинна, то вие усвоявате съвсем малко кислород, а тогава, когато имате леко алкална среда, вие усвоявате 10-20 пъти повече кислород. Човешкият организъм трябва да бъде алкален, а калцият е ключов елемент, позволяващ да се поддържа тази алкалност. Кое тук е най-важно, това е, че калцият е “кралят на биоелементите”. Нито един друг елемент няма толкова много функции и, навярно, именно затова Бог е създал калция като главен елемент на човешкия организъм.

Боб Бремнер: Това е невероятно! Но, вие в своята книга говорите също и за сърдечните заболявания, и доколко може да повлияе на развитието на сърдечните заболявания, дефицитът на калция.

Боб Барефут: О да, и аз искам да попитам всички слушащи сега, ако холестеринът е толкова лош, то защо не попитат своите лекари:

“Защо при мен не се получават проблеми с моите вени? Нали това е същото сърце, същото тяло, същата кръв, същия холестерин. Защо само моите артерии страдат от наслоения? “ И ако вашият доктор може да ви отговори, то изведнъж ще стане ясно, че не холестеринът е реалният виновник.

Артерията и вената се различават по следното: при артерията има допълнителна мускулна обвивка, за създаване кръвно налягане достатъчно, за да достигне до отдалечените части на тялото. По степен на уязвимост към киселина, в нашия организъм, на първо място се намират мускулните тъкани. Вие знаете, как болят мускулите след тежка физическа работа или спортни занимания. Това означава, че цикълът на Кребс няма достатъчно енергия и тогава една молекула глюкоза се разпада на две части, което довежда до образуване на две молекули млечна киселина, а именно тя е причина за образуване на малки дупчици във вашите мускули.

Сега ще разгледаме, какво става с хората, когато при тях се получава дефицит на калция. Това означава, че те сега са пълни с млечна киселина. Тя, именно, прояжда отверстия в артериите. Но ако се появят дупки в артериите, то вие ще умрете. Организмът просто слага пластир от липопротеини с ниска плътност /т.е. от холестерин/, за да предотврати кръвотечение.

Най-интересното е, че за виновник се смята холестеринът. А да се смята така, е все едно, да се обвиняват пожарникарите в това, че от водата, с която заливат огъня, страдат мебелите и другото имущество. Виновник е огънят. Така и в нашия случай.

Реален виновник е киселината. И причина за нейното появяване – е дефицитът на минерали. Затова, когато доктор Рич лекувал своите болни от дефицит на калция, това автоматично довело до предотвратяване заболяванията на сърдечно-съдовата система.

Боб Бремнер: О, това е много важно. Вие знаете, че сърдечните заболявания и ракът са убийци №1 и №2 в нашата страна, и вие знаете, колко скъпо струва лечението. Получава се така, че ние имаме шанс да предотвратим това, за няколко пенита на ден. Това е удивително.

Боб Барефут: Да, и вие знаете ли, кое е интересно още в този процес? Когато докторът изучава анализа на кръвта, той вижда там голямо количество калций. И след това той казва: “В кръвта има твърде много калций, необходимо е да се намали употребата му”. Причината за това, че калцият се намира в кръвта е, че кръвта пренася калция от едно място на друго, т.е. калцият някъде не достига. И не достига затова, защото е малко в тънките черва. Ако вие употребявате достатъчно количество калций, тогава той няма да се намира в кръвта.

Какво трябва да правите вие, когато в анализа на кръвта ви се намира калций? И така, калцият който е намерен там, е калций от вашите клетки и кости. И той се е появил в резултат на това, че във вашите тънки черва той е недостатъчно. Затова, не е необходимо, ако в кръвта ви се намира калций, да спирате потреблението на млечни продукти.

loading...