Биологичните ресурси на Земята свършиха

Преди няколко дни, ние, жителите на планетата Земя, изразходвахме  целия капитал от биоресурси, който имахме на разположение. Това бе заявено на 19 агуст от представители на независимата международна...

587 0

earthПреди няколко дни, ние, жителите на планетата Земя, изразходвахме  целия капитал от биоресурси, който имахме на разположение. Това бе заявено на 19 агуст от представители на независимата международна организация Global Footprint Network, която изчислява и съпоставя разхищенията на човечеството всяка година, както и възможността на планетата да възстановява  ресурсите си.

„От днес, – заяви директорът по  науката в Световния фонд за дивата природа Christoph Rotyure  – нашите разходи надвишават приходите ни.  Приходите – това са  природните ресурси на Земята:  Вода, обработваема земя, гори, риба – всичко необходимо за живот, но също така и това, което Земята е в състояние да преработи – битовите  отпадъци, и най-вече въглеродния двуокис.  Всъщност, само горите и океаните са в състояние да абсорбират известно количество въглероден диоксид.  Така, от днес ние трупаме екологичен дълг, отпадъци и отломки, които планетата не е в състояние да погълне. “

В продължение на много години, човечеството използва ресурсите на природата, за да строи градове и пътища, за да се снабдява с храна и за да създава  продукти. И ако преди  „предавахме“  въглеродния диоксид в рамките на разумния бюджет на Земята, то след 1970 г. на миналия век ситуацията се промени драстично – преминахме критичния праг. От тогава потреблението на биологични ресурси от страна на човека започна да изпреварва онова, което може да възпроизведе планетата. И, накрая, достигна своя апогей. А екологичните и икономически кризи, които ние преживяваме, са само симптоми на предстоящата катастрофа.

loading...