Ботовете на Google изграждат най-голямото хранилище за знания в историята на човечеството

Търсачката гигант Google създава най-голямото хранилище на информация в човешката история – и го прави така – без никакво участие на хора. Системата Google Vault Knowledge автоматично събира...

390 0

Global-File-ShareТърсачката гигант Google създава най-голямото хранилище на информация в човешката история – и го прави така – без никакво участие на хора.

Системата Google Vault Knowledge автоматично събира информация в мрежата и я  свързва  в една обща база от факти за света, хора и различни обекти.
Vault Knowledge представлява  база от знания – система, която съхранява информация по начин така, че да могат  да я разбират и хората, и машините. Докато базите данни работят с цифри, базата за знание работи с факти. Когато въведете заявка в Google като „Къде е родена Madonna“, мястото на раждането и се извлича от съществуващата база от знания.

Тази база данни, наречена Knowledge Graph, разчита да се разширява за сметка на Crowdsourcing. Но  Google заявиха, че нейният растеж се забавя – способността на хората да я разширяват върви към своя край.

Ето защо компанията решила да автоматизира този процес. Към днешна дата, Vault Knowledge вече е извлякла от мрежата 1,6 милиарда различни факти. От тях 271 милиона са класифицирани като „точни факти“, вероятността за истинността на които се оценява в модела на Google на над 90 процента.

Потенциалът на машинната система, имаща цялото знание на човечеството, е огромен. Едно от първите приложения ще бъдат виртуални лични асистенти, възможностите на които далеч ще надхвърлят способностите на  Siri или Google Now.

„Преди края на това десетилетие ще имаме интелигентни компютърни системи-асистенти, които ще бъдат в състояние да избират за нас 10-те най-важни входящи имейла и да се справят с другите без наше участие“, твърдят от компанията. Те ще бъдат в състояние самостоятелно да разберат какво е важно и какво не.

Други агенти ще изпълняват същите процеси по отношение на нашето здраве – те ще бъдат в състояние да се справят с базата от знания с медицински симптоми, за да намерят корелации в здравното досие на всеки пациент. Суперкомпютърът Watson на  IBM вече извършва такава работа за пациенти с рак в Memorial Sloan Kettering Hospital в Ню Йорк.

Vault Knowledge обещава да преобрази коренно нашите начини на взаимодействие с машини – но той носи със себе си и сериозна заплаха за нашия личен живот. За Vault е няма значение дали вие сте човек  или планина – тя събира за вас   всякаква информация, която може да намери.

loading...