Бракът опасен за здравето!

В продължение на четири години изследователите водени от психолога Андреа Мелцер са проследили живота на 169 новобрачни двойки, сключили брак за първи път. Резултатите сочат, че съпрузите от...

734 0

В продължение на четири години изследователите водени от психолога Андреа Мелцер са проследили живота на 169 новобрачни двойки, сключили брак за първи път. Резултатите сочат, че съпрузите от двата пола, които са доволни от брака си, с времето наддават повече килограми, в сравнение с хората, които са по-малко удовлетворени от семейния живот. В същото време брачно неудовлетворените са най-успешни в запазването на здравословното си тегло. Обяснението, което учените дават за тази зависимост би трябвало да звучи тревожно за всеки семеен човек. Според психолозите хората, които са доволни от своя брак губят мотивация за привличането на нови партньори, „махват с ръка” и спират да полагат грижи за физическата си форма. Обратно, съпрузите, които не са удовлетворени от брака си по-често обмислят развод и поддържат формата си, за да са готови за евентуален нов партньор.

Предстои ви да сключите брак? Дори не подозирате какво огромно влияние оказва датата на сватбата върху съвместното ви бъдеще

loading...