• По данни на СЗО ( Световната здравна организация), повече от 80% от всички заболявания в света се предават чрез водата. Съгласно мнението на еколози експерти,  при използването на лоша вода за последните 10 години са...