• Завързал се спор между мъже: как изглежда най-красивата жена? Един харесвал черни, изгарящи очи, друг – дълбоки, сини, трети – топли, кафяви. Един харесвал къси коси, друг – дълги, виещи се до земята. Един харесвал...

  • Казват, че всеки има своя собствена съдба, и често тя не ни харесва. За нас е трудно да  приемем съдбата си, и да я приемаме такава-   не желаем. Ние считаме себе си  достойни за по-добър...

  • На Цар Соломон  Бог разрешил да царува при условие, че той няма да се отклонява от задължението да му служи. В замяна на това обещание Бог дал на Соломон  невиждана мъдрост и несравнимо търпение.Соломон ни...

  • Един много силен тигър имал двама приближени: леопард и чакал. Всеки път, когато улавял плячка, тигърът първо се наяждал, а след това позволявал на леопарда и на чакала да си  вземат. Веднъж се случило така,...

  • Един учител попитал своите ученици: – Съществува ли Бог? Учениците отговорили в един глас: – Да. – Не е вярно – казал учителят. – Не съществува, – отново в хор отговорили учениците . – Отново...

  • Живял някога един малък човек в един малък град. Той работел като асенизатор, или с други думи – фекалочистач. Баща му работил като асенизатор,   дядо му също бил  асенизатор… Той имал трима сина. Веднъж ги...

  • Имало едно време един дървар, който живеел много бедно. Той едва оцелявал с нищожните пари, които получавал за дърветата, отсечени от него в  близката гора, и които продавал на пазара в града. Един санясин, който...

  • Един човек бил много вярващ. В селото, в което живеел, завалял проливен дъжд.Придошлата река излязла от коритото си и по улиците потекли бурни води,..Хората започнали да се спасяват кой както може!Водата се издигала все повече....

  • Вървял  рицар през пустинята. Дълъг бил  неговият път. По пътя той загубил  коня си, шлема и доспехите. Останал му само един меч. Рицарят бил гладен и жаден. Изведнъж в далечината видял езеро. Събрал цялата си ...

  • Преди много години, в една далечна страна, отвъд моретата, отвъд планините, имало едно голямо царство. Сякаш  самите ангели се спускали от небето и живеели  там, толкова красива била тази страна. Живеели в това красиво царство...