• Идиот може да се нарече обикновен човек, който е склонен погрешно да интерпретира това, което се случва с него, това което прави той,  и което правят другите.  При това той дава толкова правдоподобни обяснения  за...

  • Един източен владетел сънувал ужасен сън. В съня си той видял как един след друг  губи всичките си зъби. Обезпокоен от това викнал своя тълкувател на сънища. Той изслушал  много внимателно историята на владетеля, и...

  • Имало едно време три сестри. Първата била  мързелива , ама много. Втората била от  зла по-зла. А третата – и умна и красива, и работлива! Една сутрин спряла  пред портите им една кола. В нея...

  • Петима мъдреци се изгубили в гората. Първият казал: „Аз ще вървя наляво – така ми подсказва интуицията.“ Вторият казал: „Аз ще вървя надясно – това е правилният път“. Третият казал: „Аз ще се върна –...

  • Не винаги доброто, което мислим че правим, е добро за другия наистина.  Понякога правим повече зло, когато необмислено и неразумно вършим доброто. „Вървял един човек през зимата, било много студено и вятърът сковавал земята. Изведнъж...

  • В деня преди да се роди детето попитало Бога: – Не знам защо отивам в този свят. Какво трябва да правя там  ? Бог отговорил: – Ще ти подаря един ангел, който винаги ще бъде...

  • Веднъж при учителя Ванг дошли и трите му деца, и всеки поискал нещо странно … Той си помислил: „Струва ли си да им забранявам нещо, да ги уча да живеят и да решавам  вместо тях?...

  • Един богат човек бил неизлечимо болен. И когато вече  умирал, до леглото му се събрали всички роднини и деца за да чакат завещанието му. Те го  помолили да каже нещо на събралите се до него...

  • Пророкът Муса, мир на праха му, по време на разговор с неговия Господ на планината, го попитал: – Господи, покажи ми твоята справедливост и твоето правосъдие. И Всевишният му казал: – О, Муса, даже и...

  • Всичко, което правиш, ти се връща. Флеминг бил беден шотландски фермер. Един ден, докато се опитвал да изкара прехраната за семейството си, чул викове от близкото тресавище. Оставил инструментите си и се затичал нататък. Там,...