Четиво само за добри родители

1. Децата се учат от това, което ги заобикаля. 2. Ако детето често бива критикувано – то се научава да осъжда. 3. Ако детето често бива хвалено –...

492 0

dete1. Децата се учат от това, което ги заобикаля.
2. Ако детето често бива критикувано – то се научава да осъжда.
3. Ако детето често бива хвалено – то се научава да оценява.
4. Ако пред детето се демонстрира враждебност – то се научава да се бие.
5. Ако сте честни с детето си – то се учи на справедливост.
6. Ако дете често е осмивано – то се научава да бъде плахо.
7. Ако детето живее с чувство за сигурност – то се научава да вярва.
8. Ако едно дете често бива опозорявано – то се научава да се чувства виновно.
9. Ако  детето  често бива одобрявано – то се научава да се отнася  добре със себе си.
10. Ако към детето са снизходителни – то се учи да бъде търпеливо.
11. Ако детето  често бива поощрявано – то придобива увереност в себе си.
12.  Ако детето живее в атмосфера на приятелство и се чувства необходимо – то се научава да намира любовта в този свят.
13.  Не говорете лошо за детето – нито пред него, нито без него.
14. Съсредоточете се върху развитието на доброто в детето-  в резултат, за лошото няма да има място в него.
15.  Винаги слушайте и да отговаряйте на детето, което се се обръща към вас.
16.  Уважавайте детето, което е направило грешка и сега или по-късно то ще се поправи.
17.  Бъдете готови да помогнете на детето, което е в търсене на нещо,  както и да бъдете невидими за детето, което вече  всичко е открило.
18 Помогнете на детето си да усвоява неусвоеното досега. Правете това , запълвайки света около него с грижа, сдържаност, тишина и любов.
19. Когато контактувате с детето винаги се придържайте  към най-добрите маниери –  предложете му най-доброто от вас.

loading...