Дали подмладяването на мишките е още една крачка по пътя към безсмъртието?

mishki

Кристоф де Йегер (Christophe de Jaeger), гериатър, професор по физиология и директор на Института Йегер, обяснява механизма на работа на никотинамид-аденин-динуклеотида и дали се наблюдават подобни процеси у...

478 0

Кристоф де Йегер (Christophe de Jaeger), гериатър, професор по физиология и директор на Института Йегер, обяснява механизма на работа на никотинамид-аденин-динуклеотида и дали се наблюдават подобни процеси у човека. НАД е ензим, чието намалено съдържание в митохондриите (които са един вид клетъчни „електростанции”, там се изработва аденозинтрифосфат), предизвика в клетките кислороден глад. Енергетичният механизъм се променя и митохондриите стареят. При добавяне на НАД се възвръща способността им да образуват необходимата енергия. Ако на мишките се даде НАД, чувствително ще се повиши ефективността на мускулните митохондрии и ще се увеличат физическите способности до равнището на по-млади мишки.

Този механизъм много наподобява действащия в организма на човека, въпреки че има определени различия. При приемането на НАД, при хората се подобряват мускулните функции и се увеличава способността за възстановяване.

При все това, не всички физиологични системи – напр. артериите или мозъка, изпитват същите енергетични потребности, както мускулите, защото в тях не се съдържат толкова митохондрии и възстановяването им протича по друг начин.

loading...