Демокрацията като несвобода

Маркс твърдеше, че свободата – това е възможността в определени рамки да се радваш на случайността. Доста преди него идалгото Дон Кихот казваше на Санчо, че свободата се...

241 0

Маркс твърдеше, че свободата – това е възможността в определени рамки да се радваш на случайността.

Доста преди него идалгото Дон Кихот казваше на Санчо, че свободата се намира на върха на неговото копие.

Либертарианството се застъпва за  забраната за насилие върху индивида; защитата на личната свобода, решенията и действията на индивида, когато това не накърнява правата на друг индивид или група.

Какво имаме днес? Нищо от Маркс, нищо от либертарианството, а Дон Кихот вече няма и копие. Отнеха му го  защото е недемократично да дрънкаш с оръжие. Нали?

loading...