Десет заповеди за успех

Freedom

1. Поеми отговорността! 2. Подчини страховете си! 3. Постави си цели! 4. Състави си план! 5. Дейставй! 6. Контролирай! 7. Вярвай в успеха! 8. Мечтай! 9.Създавай отношения! 10.Усъвършенствай...

162 0

1. Поеми отговорността!

2. Подчини страховете си!

3. Постави си цели!

4. Състави си план!

5. Дейставй!

6. Контролирай!

7. Вярвай в успеха!

8. Мечтай!

9.Създавай отношения!

10.Усъвършенствай се!

loading...