Днес е „Порталът на съдбата“!

Това е информация за това как да станете богати за ЦЯЛ ЖИВОТ и да предадете енергията на парите на бъдещото си поколение! През настъпващата 2020 г. има една...

1367 0

Това е информация за това как да станете богати за ЦЯЛ ЖИВОТ и да предадете енергията на парите на бъдещото си поколение!

През настъпващата 2020 г. има една вълшебна дата. 02.02.2020 г. е най-важният ден в съвременната история на човечеството от гледна точка на нумерологията и не само.

Друга такава дата като 0202 2020 повече няма да има. Подобна симетрия поражда нова енергия. На този ден можете да промените целия си живот и паричната енергия на на съдбата на своя род.

ЗАЩО ТАЗИ ДАТА Е ТАКА ВАЖНА?

Всички огледални дати в нумерологията имат имена.

В нумерология на Питагор числото 2 обозначава енергия, не само реални физически и механични явления, но и вътрешна, фина, енергия на ума и психиката.

Дата 02022020 е огледална и енергийна дата. Каква енергия ще заложите в тази дата, това ще се отрази.

Това е много важна огледална дата в съвременната хронология. Всичко, свързано с тази дата, е свързано с числото 2 (използват се само 2 цифри, във всяка половина всяка цифра се повтаря 2 пъти и т.н.). В този случай сумата от цифрите на датата 02022020 = 8.

8 е символ на парите и безкрайността според източните практики, което допълнително засилва магията на енергията на този ден.

Тъй като за в бъдеще хиляди години няма такива дати. Енергията, включена в датата 02022020, ще бъде отразена във всички следващи поколения. Тази дата се нарича – „Порталът на съдбата“.

Важно е да настроите тази енергия в своя полза. В нумерологията тази дата е най-вълшебният ден за създаване на импулс за придобиване на богатство и предаване на енергията на парите към целия род, които ще действат правилно.

„Порталът на съдбата“ се отваря в последния ден, в който има 4 двойки, и в същото време има двойка едновременно в деня, месеца и годината, преди деня „Врата на съдбата“.

Тази дата беше 22.12.2019г. От тази дата се полага енергията за импулса 02.02.2020.

КАКВО ДА ПРАВИТЕ

В периода на отворените порти на Съдбата трябва да направите каквато и да е инвестиция или да започнете бизнес.

Банков депозит, покупка на недвижими имоти или автомобил – не е подходящ. През този период изобщо не трябва да се правят сериозни разходи. Това трябва да е просто инвестиция в някакъв вид бизнес или инвестиция!

Необходимо е да се започне с помощта на парите, нов енергиен процес на преумножение.

Вашите действия по време на отворения енергиен портал ще бъдат най-силният импулс за успешни инвестиции и просперитет на бизнеса.

loading...