Доказано: банковите служители са склонни към измами

Психологически експеримент  на швейцарски и американски учени доказва, че нормите и ценностите на банковата култура благоприятстват мошенически постъпки. Резултатите от изследването са представени в списание Nature. За да...

431 0

Психологически експеримент  на швейцарски и американски учени доказва, че нормите и ценностите на банковата култура благоприятстват мошенически постъпки. Резултатите от изследването са представени в списание Nature.

За да установят доколко работата в банка  насърчава хората да бъдат нечестни, учените привлекли като  доброволци 128 служители в  голяма международна банка. Хората били разделени на случаен принцип в две групи. Членовете на първата подробно били разпитвани за професионалните им задължения. На членовете на втората,  контролна  група, били задавани общи въпроси (например – „Колко често гледате телевизия?“).

loading...