Доказано: банковите служители са склонни към измами

Психологически експеримент  на швейцарски и американски учени доказва, че нормите и ценностите на банковата култура благоприятстват мошенически постъпки. Резултатите от изследването са представени в списание Nature. За да...

232 0

Психологически експеримент  на швейцарски и американски учени доказва, че нормите и ценностите на банковата култура благоприятстват мошенически постъпки. Резултатите от изследването са представени в списание Nature.

За да установят доколко работата в банка  насърчава хората да бъдат нечестни, учените привлекли като  доброволци 128 служители в  голяма международна банка. Хората били разделени на случаен принцип в две групи. Членовете на първата подробно били разпитвани за професионалните им задължения. На членовете на втората,  контролна  група, били задавани общи въпроси (например – „Колко често гледате телевизия?“).

След това на доброволците предложили да хвърлят  монета десет пъти подред. Преди всяко хвърляне ги информирали  каква  парична награда ще им донесе ези или тура. В контролната група съобщили за  51.6% печеливши хвърляния, а  в експерименталната – около 58,2%. Както се оказало, една четвърт от участниците в експерименталната група (онези, на които активно се напомняло за тяхната професия) лъгали. Този ефект се наблюдава само сред банковите служители, подобен експеримент с участието на представители на други професии, не показва скок в нечестното поведение.

Учените коментират получените резултати така: деловата култура в банковата сфера насърчава измамите (и това е една от причините, поради които хората имат все по-малко доверие на банките). Учените предлагат да се въведе  в индустрията аналог на Хипократовата клетва, както и курсове по етика – за да могат банковите служители да се замислят и за моралните последици от техните действия, а не само за печалбата.

loading...