Довери се, че има кой да ти помогне

Приемаме страданието като част от живота, като нещо, с което трябва да се примирим. И по този начин го каним да стане неизменна част от живота ни. А единственото,...

396 1

Приемаме страданието като част от живота, като нещо, с което трябва да се примирим. И по този начин го каним да стане неизменна част от живота ни. А единственото, което трябва да направим, е да помолим Бог за помощ. Защото Той, като всеки добър родител, иска децата Му да са щастливи…

Иска ние да сме щастливи…

Призовете небесните Божи творения за помощ и подкрепа, веднага щом вие разберете вашата вътрешна болка. Един мъдър стопанин,който усеща дим, не чака докато пламъците обхванат къщата, преди да извика пожарната команда. Не чакайте, докато бъдете обхванати от огромен страх, за да извикате Божието име.

В такъв момент – както и във всяко време – Той ще ви изпрати помощ и успокоение…

Ангелите са тук, за да ви помогнат да излекувате живота си, и те желаят вие да поискате помощ.

loading...


Коментари

1 comment

  1. Ивон Отговор

    И само когато човек е давал и дава безусловно любовта си,която изключва изначално помисли за възвръщаемост относно „даденото“ и/или самопожелаванията й чрез ограничаващи условности спрямо „получателят “ й…….,тогава би имал той вече и непоклатимата самоувереност,че по Пътя си ще бъде облагодетелствуван неизменно и по закон,……но не и когато само се очакват собствените успехи винаги да са под „крилото“ на чуждата подкрепа,на теория и/или практика,присъщо за възприемане на „оплакваща“ се роля в живота,тоест ролята на вечната „Аз-жертвата“,…………….или на ролята на вечният „Спасяващ“,която пък е другата страна на маската-„Жертва“,именно защото се дава с намерението след време да се получи подкрепа от лицето,което е получило от него помощта,по този твърде деликатен възмезден маниер спрямо своят си автор….С две думи-довери се на себе си,произлизайки от личните твои здравословни принципи спрямо „отдаването на помощта“,и тогава и действително и ще получаваш помощ независимо къде си и с кого си…..