Ефектът на ореола или Добротата краси човека

Ако човек е добър, той изглежда привлекателен за другите, затова добротата   е украшение на хората. В това са се убедили по време  на проучване изследователите от китайския...

426 0

Ако човек е добър, той изглежда привлекателен за другите, затова добротата   е украшение на хората. В това са се убедили по време  на проучване изследователите от китайския университет Guachonzkogo, съобщава The Huffington Post.

Учените привлекли в своя експеримент 120 мъже и жени. Те  били разделени в  три групи и всеки участник бил  помолен да оцени 60 снимки на непознати  мъже и жени. На снимките  хората били с неутрално изражение.

Три седмици по-късно на доброволците било предложено  отново да преразгледат същите тези снимки. Този път за участниците от първата група към снимките бил добавен списък с положителни черти за всеки сниман, като доброта, честност и т.н. Втората група получила снимки с измислен списък с отрицателни черти. Третата група получила снимки без коментар.

Ако по време на първата част от експеримента, всичките три групи оценили привлекателността на непознатите по един и същи начин,  то във втората част се появили  различни резултати. На първата група, хората, изобразени на снимките ,  се стрували  по-красиви, отколкото на третата. Втората група, която била убедена, че хората на снимките били зли, алчни и нечестни, оценили тяхната външност доста  ниско.

„Открихме, че доброто е хубаво, тъй като човек  възприема желаемите черти (на другите) като външна привлекателност“ – отбелязват изследователите, наричайки това „ефект на ореола.“

loading...