Енергоинформационни терапии

bio6

Какво е БРТ? Откритията на квантовата физика и нейното разбиране за енергийните полета промениха начина, по който лечителите гледат на болестта и разкриха неограничени възможности за лечение на...

440 0

Какво е БРТ?

Откритията на квантовата физика и нейното разбиране за енергийните полета промениха начина, по който лечителите гледат на болестта и разкриха неограничени възможности за лечение на болестите. В края на 80-те години Институтът на името на г-н Брюгеман, основателят на БРТ-терапията в Германия въведе израза “биорезонансна терапия” за лечение, което използва биологични сигнали, съхраняващи се в тялото. Г-н Брюгеман стъпва на по-ранните разработки на Фол и Морел. Наименованието „биорезонансна терапия“ представлява просто формулиране на едно отдавна съществуващо познание.

bio2

Ето какво казва Ханс Брюгеман: “Възгледът, че човешкият организъм е съставен от части, подобно на машините, който ни бе наложен по времето на Нютон, е вече незащитим.” И продължава: “Идеята може да се изрази накратко така: всички болести и предпоставките за възникването им се придружават или по-точно- предизвикват, от електромагнитни трептения. Няма патологично явление без наличие на патологични трептения в или около тялото.’’

Съвременните научни проучвания признават съществуването на фини енергии и механизми, неподвластни на закона на Нютон. Работата и възгледите на Алберт Айнщайн и неговото схващане за физиката и енергията потвърждават това. Днес ние сме действително на прага да разберем истинския потенциал на вродената способност на тялото за самоизлекуване.

bio3Ако реорганизираме нашето енергийно поле, нашето тяло ще бъде нашият най-добър лечител.

Според законите на квантовата физика енергийното поле около тялото не само представлява тялото ни, а то самото е тялото ни. Ако реорганизираме енергийното си поле, ние ще реорганизираме тялото си. Индуцирайте здраво енергийно поле и тялото ще отговори съответно, като оздравеете!

Биорезонансната терапия (БРТ) използва собствената вибрационна информация на тялото. Квантовата физика твърди, че материята е едновременно и частица, и вълна. Алопатичната (официална) медицина се занимава с частичковия аспект на тялото, (например хапчето е частица), а биорезонансната терапия – с вълновия аспект.

loading...