Германци започнаха да правят бензин от вода

Според много експерти, бъдещето на автомобилната промишленост е  в електрическите превозни средства. Но засега хората все още не са готови да се откажат от двигателя с вътрешно горене,...

317 0

Според много експерти, бъдещето на автомобилната промишленост е  в електрическите превозни средства. Но засега хората все още не са готови да се откажат от двигателя с вътрешно горене, работещ на бензин. Но с бензина не всичко е така розов, предвид неговата все по-висока цена.

Германската компания Sunfire GmbH смята, че е намерила най-доброто решение на този проблем. Специалистите от тази компания са открили метод за превръщане на обикновената вода и въглероден диоксид в течни въглеводороди като дизелово гориво, керосин и бензин.

Да се превърне  обикновената вода в синтетичен бензин? Сега е възможно!

За да се осъществи  процеса с превръщане на водата в ценни видове горива се използва комбинация от реакцията на Fischer-Tropsch (химична реакция, протичаща в присъствието на катализатор, в която  въглероден окис и водород се превръщат в различни течни въглеводороди), както и твърди електролизни клетки (горивни клетки, които могат да произвеждат газообразни форми на водород и кислород).

Специалистите от  SunFire твърдят, че засега  двигателите с новото  синтетично гориво са в състояние да показват КПД от 50%, но е възможно да се увеличи тази цифра до 70% в близко бъдеще. За сравнение, нека си спомним, че ефективността на конвенционалните бензинови двигатели е около 25-30%, а  дизелови двигатели с турбокомпресор и интеркулер стигат до  50% КПД.

Какъв е основният проблем за учените да въведат  това ефективно гориво на световния енергиен пазар? Разбира се, проблемът е в бюрокрацията и липсата на финансови средства. Това достъпно гориво тежко ще порази собствениците на най-големите корпорации в света, които доставят въглеводородни  горива, което в никакъв случай не е в техен интерес. Предстои да видим.

loading...