ГМО ще унищожат живота на Земята

Професор Талеб от New York University е използвал за новото си изследване метода за  статистически анализ и е стигнал до заключението, че ГМО, поради самото си естество, неизбежно...

419 0

Професор Талеб от New York University е използвал за новото си изследване метода за  статистически анализ и е стигнал до заключението, че ГМО, поради самото си естество, неизбежно ще унищожат екосистемата на планетата и човечеството едва сега започва да осъзнава това .

Доколкото рисковете, свързани с ГМО, са системни, а не с локален характер (присъщите им характеристики се   разпространяват в околната среда безконтролно), ще дойде време, когато ГМО ще преодолеят така наречената „бариера на екоцид“, което ще доведе до екологична катастрофа, пише Bozz.

„Съществува математическа граница на предсказуемост, когато става въпрос за сложни „естествени „системи. Ето защо е важно да се разбере разликата между локални (или изолирани) и системни заплахи „, казва Талеб. Нищо не може да предотврати неконтролираното разпространение на ГМО в околната среда.

„Принципът на предпазливостта отстъпва пред желанието да се направи живота по-комфортен. В същото време, ние неохотно  обръщаме  внимание на вероятността от възникване на екологични проблеми и не се вземат мерки за намаляване на тези рискове „, – казва Талеб в доклада си. „В природата това може да завърши с екоцид – необратимо изчезване на живота.“

Освен математическите модели за оценка на риска, които показват невъзможността за съвместното съществуване на ГМО с природата (в края на краищата, целият свят ще бъде заразен от тези изменени организми), Талеб разкрива противоречия в аргументацията на привържениците на ГМО. Техните последователи обикновено са привлечени само от търговското използване на непроверени трансгенни материали, и често повтарят лъжата, че ГМО уж не се различават от естествени организми.

„Съществуването на генетично модифицирани организми, е в противоречие с принципа за предпазливост … заради риска, на който те излагат системата“, казва Талеб. „Йерархично организираните промени на системата (чрез въвеждането на ГМО) категорично и статистически се различават от възходящите системи (конвенционалното земеделие, прогресивни експерименти с култури и т.н.).“

loading...