Има ли Бог?

Един човек, както обикновено отишъл в бръснарницата да го подстрижат  и обръснат. Той се заговорил  с бръснаря, който го обслужвал. Говорили си за различни неща, и изведнъж разговорът...

386 0

Един човек, както обикновено отишъл в бръснарницата да го подстрижат  и обръснат. Той се заговорил  с бръснаря, който го обслужвал. Говорили си за различни неща, и изведнъж разговорът се насочил към Бога.

Бръснарят казал:

– Каквото и да ми говорят  аз не вярвам, че Бог съществува.

– Защо? – попитал клиентът.

– Е, това е толкова ясно. Достатъчно е само да излезете на улицата и ще се уверите, че няма Бог. Кажете ми, ако Бог съществува, защо има  толкова много болни хора? Защо има толкова много просяци? Ако той наистина  съществува, нямаше да има нито страдания, нито  болка. Трудно е да си представим един любящ Бог, който позволява всичко това.

Клиентът се замислил за момент, но решил да си замълчи и  да не влиза в спор. Когато бръснарят свършил работата си, клиентът си тръгнал. Излизайки от бръснарницата той видял на улицата обрасъл и брадясал мъж (изглеждал така, сякаш не се е подстригвал и бръснал цяла вечност). Тогава клиентът се върнал в бръснарницата и казал на бръснаря:

loading...


Коментари