История с чек за половин милион долара

Един предприемач бил потънал до уши в дългове и не виждал изход от ситуацията. Той задлъжнял на  кредитори, а доставчиците всеки ден искали да  им плати. Той отишъл...

284 0

Един предприемач бил потънал до уши в дългове и не виждал изход от ситуацията. Той задлъжнял на  кредитори, а доставчиците всеки ден искали да  им плати.

Той отишъл в парка, за да си почине от грижите, но рояк от мисли се въртели в главата му. Мъжът мислено прехвърлял всякакви възможности, с които  може да спаси  бизнеса си от фалит. Изведнъж пред него се появил един старец.

– Виждам, че нещо ви тревожи, – казал той. – Ще споделите ли?

Бизнесменът му разказал за своите проблеми, за липсата на пари и отказа на банката да му дадат някакъв кредит за да оборотира. Старецът слушал без да го прекъсва, а след това казал:

– Мисля, че мога да ви помогна.

Той попитал за името на предприемача, написал чек и го пъхнал в ръката на изненадания мъж.

– Вземете тези пари. Ще се срещнем тук след  една година и ще можете да ми ги върнете обратно.

След това старецът изчезнал в тълпата.

Предприемачът погледнал чека. На него било написано „$ 500 000“ и отдолу име – „Джон Д. Рокфелер“.  Джон Д. Рокфелер, един от най-богатите хора в света!

„Мога да реша всички проблеми за един миг!“ – помислил си той. Вместо това, предприемачът решил да сложи чека в сейфа си. Само мисълта за него,  му дала сили да разработи начин да запази бизнеса си.

С повишен вече оптимизъм той сключил изгодни сделки и договорил нови срокове за плащане. Успял да направи множество продажби. В рамките на няколко месеца той се измъкнал от дълговете и отново започнал да печели пари. А година по-късно той се върнал в парка със същия чек.

В уговореното време старецът отново се появил. Мъжът вече бил готов да даде чека и да разкаже за своите успехи, когато една сестра изтичала и хванала  стареца.

– Толкова се радвам, че най-накрая го хванах! – възкликнала тя. – Надявам се, че не ви притеснява. Той често бяга от дома си и казва на хората, че  е  Джон Д. Рокфелер.

Предприемачът бил истински зашеметен. Цяла  година той се старал усърдно, въртял бизнес, купувал  и продавал с пълна увереност, че във всеки един момент той може използва половин милион долара.

Изведнъж осъзнал, че не парите, реални или въображаеми са прeобърнали живота му. Само новата му увереност му дала сили да постигне всичко, което сега вече имал.

Така, че вземете инициативата в свои ръце. В решаващия момент именно увереността в собствените  сили играе главната роля.

loading...