Изборът между щастие и нещастие …

Много хора вътрешно силно се противопоставят на промени. Колкото и да е странно, но за човек често е по-лесно да страда, отколкото да започне процес на промяна, да...

233 0

Много хора вътрешно силно се противопоставят на промени.

Колкото и да е странно, но за човек често е по-лесно да страда, отколкото да започне процес на промяна, да предприеме  нещо ново.

Ошо пише: „Ако на хората им се предложи да  избират между щастие или нещастие, те ще изберат второто, защото твърде много са инвестирали в него.“ Защо се получава така?

Повечето хора са свикнали да страдат. Когато са  добре и са наистина щастливи, те се чувстват виновни. Те страдат заради тяхната лоялност към семейната система. Такива хора често изпитват чувствата, които са изпитвали в  живота си техните предци.

Или те могат да чувстват вината, която е била отхвърлена от някой от предишните поколения. В рода се е случило нещо такова, заради което някой от следващото поколение несъзнателно избира ролята на страдащия. Такива хора се страхуват от загуба на принадлежност и несъзнателно повтарят нещо от своята семейна система.

Човек, разглеждайки проблема по различен начин в намирането на съзидателно решение, някак си неволно поставя под съмнение семейните ценности, устои и практики. Поради това той се чувства неудобно. Защото се съмнява в правилността на семейните традиции, в тяхната  истинност, непроменяни от векове.

Следователно за първата стъпка са необходими сила и смелост.

loading...