Избрано от Руми – Притча за лодкаря

rumi-

Един от най-големите поети в историята на човечеството-Руми. Неговата поезия говори на универсалния език на любовта, толерантността и смирението, а мъдростта струи от всяка дума и изречение. Мевляна...

1540 0

Един от най-големите поети в историята на човечеството-Руми. Неговата поезия говори на универсалния език на любовта, толерантността и смирението, а мъдростта струи от всяка дума и изречение. Мевляна Джеляледдин Руми е прочут ислямски поет, последовател на суфизма, водач на ордена на Мевлевиите. Роден в град Балх в днешен Афганистан. Живее в различни градове в Близкия изток. Милиони се обръщат към неговото творчество и до ден днешен, защото то е духовен  извор, от който всеки може да черпи с пълни шепи. rumi

Няма човек, който се е докоснал до поезията на Руми и да е останал безразличен. Наричат го Мевляна – божествен учител. Непоносим пияница, възпяващ отново и отново божественото, което преживява и вижда навсякъде.

Докога ще се безпокоиш
за онова, което вече се е случило
и не може да бъде променено,
както и за онова, което трябва да дойде
и не може да бъде контролирано?
Ти си целият на възли като стара тръстика,
която не може да сподели тайни
с устните на флейтиста.

*****************************************

Ангелите не могат да живеят на земята.
Животните не могат да живеят в небесата.
Ти имаш тяло на животно
и душа на ангел.
Можеш да ходиш по земята
и освен това да се рееш в небесата.

*****************************************

Притча за лодкаря

loading...