Изследователи откриха у хората „център на съвестта“

Учени от Oxford University са открили в човешкия  мозък зона, отговорна за съвестта. Оказа се, че съвестта не е  само социално-психологическа конструкция, създадена от обществото. Според „UNIAN“ откритието...

463 0

Учени от Oxford University са открили в човешкия  мозък зона, отговорна за съвестта. Оказа се, че съвестта не е  само социално-психологическа конструкция, създадена от обществото. Според „UNIAN“ откритието е направено след изследване на 25 мъже и жени.

Учените  имали за задача да определят,  дали съвестта е чисто психологическа концепция или има   строга  физиологична конструкция. Магнитният резонанс на мозъка позвoлил да се направи детайлно изследване на главния мозък. След това експертите сравнили събраните данни с информация за сканиране на мозъка на примати.

Структурно тези области на мозъка у  примати и хора са много сходни. Но е известно, че животните нямат никаква съвест. Въз основа на това убеждение  изследователите открили зона, която отговаря за съвестта на човека. Според тях, именно това малко сферично  образувание  кара хората да оценяват своите действия от гледна точка на морала и ги разделя  на добри и лоши.

loading...