Как да определите дали даден човек е самовлюбен нарцис, като му зададете само един елементарен въпрос

Нарцисизъм – това не е най-приятната черта на характера. Като правило, такива хора не обръщат внимание на другите, защото смятат, че стоят над тях. Има един лесен начин...

3883 1

Нарцисизъм – това не е най-приятната черта на характера. Като правило, такива хора не обръщат внимание на другите, защото смятат, че стоят над тях.

Има един лесен начин да идентифицирате нарциса в своята среда.

Наскоро екип от психолози е провел проучване, инициирано от Брад бушмен. Те провели анкета сред 2200 души, като се опитали да идентифицират сред тях нарцисите.

На всички респонденти бил зададен само един въпрос: „В каква степен сте съгласни с твърдението „Аз съм нарцис (т.е. самовлюбен егоист) по скала от 1 до 7“. Единицата означавала, че участникът категорично не е съгласен с това твърдение, а 7 – че по отношение на отговарящия това твърдение е вярно на сто процента.

loading...