Как да отстояваме правата си във ваксинопрофилактиката

Темата за свободата във всеки смисъл, правото на телесен интегритет и пълноценна информация, потисничеството във всякаква форма, е все така актуална и винаги ще бъде. В цивилизована Европа...

1311 0

Темата за свободата във всеки смисъл, правото на телесен интегритет и пълноценна информация, потисничеството във всякаква форма, е все така актуална и винаги ще бъде. В цивилизована Европа гражданите отстояват правата си във всяка област без да се притесняват, докато тук в повечето случаи търпим, мълчим и резултатът е налице – незачитане и потъпкване на основни човешки права, както и правото на цялостна информация.

Затова тук ще намерите решения и отговори на често задавани въпроси по темата „ваксинопрофилактика“:

1. Когато общувате с медицински специалисти, чиновници и институции, винаги запомняйте и записвайте името и длъжността на този, с когото разговаряте! (бел.ред. Добре ще е да направите аудио или видеозапис!)  Ако лекар или чиновник от здравна институция ви дава незадоволителни отговори, съветва ви да ваксинирате противно на описаните срокове, противопоказания, друго в листовките или въпреки че детето не е в добро здраве, и при каквито и да е ваши съмнения относно обяснението му, винаги изисквайте от него да посочи правен документ където го пише, както и писмено да поеме отговорност при евентуални последствия.

Той най-вероятно ще откаже, но това ви дава основание да запитате дали тогава съветът му наистина е приложим за вашите деца, щом отказва да поеме отговорност за него. Това може да го накара да размисли и да ви даде по-правилен и хуманен за вас съвет. Какъвто и да е изходът, задължително потърсете и друго мнение на лекар/институция в тази ситуация. Не пречи по-късно да позвъните в същите/други институции и да разговаряте с други експерти.

Винаги помага, ако информирате и медиите за проблема.
Не се притеснявайте да търсите правата си и по съдебен път, да се обърнете към Омбудсмана, неправителствени и съсловни организации, ако отговорните институции не вземат нужното отношение.

Институциите, които отговарят за проблеми в здравеопазването и ваксинопрофилактиката, са: Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ), Министерство на здравеопазването (МЗ), Изпълнителна агенция Медицински одит (ИАМО), Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

2. Винаги търсете информация от повече от един източник и се информирайте подробно. Отделеното за това време и новите знания се отплащат и може да спестят здравословни проблеми. Преди посещение за ваксинация, задължително се информирайте от лекаря коя ваксина (име) предстои и се запознайте подробно с листовката и. Следете дали е от първичната схема и коя доза поред е, или е реваксинация. Когато сте в кабинета за процедурата, преди нея задайте всички въпроси, които имате и изискайте подробен преглед на детето, включително и някои изследвания, ако прецените.

Информирайте лекаря за всичко, свързано със здравословното състояние на детето, алергии, други противопоказния, както и фамилни обременености. Не е проблем да се отложи ваксина, проблем е да се сложи на нездраво дете. Не разрешавайте поставянето едновременно на 2 ваксини! Не разрешавайте ваксиниране преди навършване на съответната възраст според имунизационенния календар.

При ваксинация винаги си записвайте датата, името на ваксината, партидния номер и коя поредна доза от схемата е!

В родилното при най-малкото ваше съмнение за противопоказания – дали вътреболнична инфекция, проблеми при раждането или друго, прилагане на антибиотици или други лекарства на бебето, отложете ваксините за след родилното. Ако спорят с вас, позовете се, че в Европа в повечето държави ваксините започват от 2-3 месец от раждането именно заради такива възможни рискове.

3. Личният лекар се отнася грубо, не дава нужната информация и не отдава необходимата грижа за здравето на детето заради отказ от ваксина/и или други причини.

Решение: Културно се разговаря с лекаря (по възможност пред свидетел – роднина, приятел) дали ще промени отношението си според Хипократовата клетва и етичните норми в медицината или да си търсите правата чрез контакт/жалба до отговорните институции. Ако това няма ефект, подава се жалба до ИАМО, в която се описва казуса и се иска смяна на лекаря извън официално обявените срокове за такава смяна, ако не съвпадне с месеците юни и декември. Може да се прати сигнал и до някоя медия/новинарски сайт.

4. Детето е получило нежелана реакция след ваксинация, как да се постъпи?
Решение: Ако лекарят неглижира ситуацията, здравословния проблем и отказва да докладва, родителят попълва формуляра на сайта на ИАЛ с описание на всички симптоми по време и тежест. От Агенцията ще се свържат с него за повече информация. Паралелно може да се подаде сигнал и до РЗИ. Ако желае смяна на лекаря, подава сигнал и до ИАМО, в който описва неглижирането от страна на лекаря към здравето на детето и че желае да го смени.
Може да се напише писмо и до медиите.

5. Детето има несложена/и ваксина/и и заплашват с изключване от детска ясла/градина, или отказват достъп до такива.

Решение: Разговаря се направо с директора на детското заведение, като се излагат сериозно обосновани мотиви за ситуацията. Ако несложената ваксина е отлагана заради здравословни проблеми, моли се личният лекар да даде бележка с мотиви. Ако е по желание на родителя, търсят се алтернативни варианти – най-осъществимият икономически е детето да се гледа от баба, роднина; 2-3 семейства да си организират взаимно и редуващо се гледане на децата; да се наеме пенсионерка. Други варианти са кооператив или частна детска градина, а ако родителят не работи – гледа си го.

Важно: Няма проблем неваксинирани да посещават училище!

Ако някой твърди обратното – заблуждава. В случай че мед.сестра или друг от училището се опитва да изнудва родителя, разговаря се културно с него като се позовете на чл. 53, ал. 1 и 2 от Конституцията.

Ако това не помогне, подава се жалба до Регионалния инспекторат по образованието. Единственото, което имат право да изискват от вас в учебното заведение, е бележка за ваксинационния статус на детето до този момент. Независимо какъв е, никой няма право да ви отнеме достъпа до училище, да ви изнудва с искане за още документи за ваксините или да ви кара да ходите до РЗИ и да плащате на глоби.

6. Детето има (макар и малки) здравословни проблеми, но личният лекар въпреки всичко иска да ваксинира.

Решение: Отлагате във времето процедурата, искайте лекарят да я отложи за след оздравяване, да ви прати на специалист и/или да ви даде бележка за комисия за отлагане/освобождаване, ако здравословният проблем съответства на такава нужда. Ако откаже, отивате при съответния специалист за здравословния проблем и от него искате отлагане на ваксините, както и бележка да ви прати на комисия за отлагане/освобождаване, ако е необходимо това.
Пред комисия се явявате само по документи (всичко, което имате до момента), без детето. След изтичане на срока на отлагане, с нова бележка се явявате отново на комисия.

Отстоявайте свободата си, правата си, нуждата от пълноценна информация и от етично и професионално отношение на специалисти и институции към Вас. Вие сте избирател, свободна личност, клиент и работодател на институциите, научете ги да се съобразяват с Вас и да зачитат правата Ви!

https://vaksiniistinata.ovo.bg/news/otstojavane_prava_vaksini/2016-03-03-58

loading...