Как да работим с точката на Чингис хан?

Разказват, че веднъж Чингис хан, обикаляйки войските си, видял един войник, който, превивайки се от болка, повръщал. Ханът викнал своя лекар и му наредил да се заеме с...

1886 0

Разказват, че веднъж Чингис хан, обикаляйки войските си, видял един войник, който, превивайки се от болка, повръщал.

Ханът викнал своя лекар и му наредил да се заеме с войника.

– Дали това е чума? – попитал Чингис хан.

– Не, господарю, този човек има проблеми с жлъчката. Затова повръща.

– Тогава му помогни – казал Великият хан.

– Аз вече му помогнах, – гордо отвърнал лекарят.

– Но как? – ханът се изправил на седлото.

– Поръчах на войника да притиска на китките на ръцете си нужната точка.

И лекарят показал на хана място на точката на ръката му.

„Нека всички да узнаят това!“ – поръчал Чингис хан.

Говори се, че от тогава никой в армията на монголите вече нямал проблеми с жлъчка, а чудотворната точка става известна като точката на Чингис Хан.

А вие искате ли да узнаете как да регулирате оттока на жлъчката с тази точка?

loading...