Камарата на частните съдебни изпълнители: Депутатите удариха малкия човек и дадоха рамо на големите и на монополите

Ако атаките продължат, заплати и издръжки за деца ще станат несъбираеми, общините и бюджетът ще губят, а междуфирмената задлъжнялост пак ще скочи Демонизирането на частните съдебни изпълнители и...

440 0

Ако атаките продължат, заплати и издръжки за деца ще станат несъбираеми, общините и бюджетът ще губят, а междуфирмената задлъжнялост пак ще скочи

Демонизирането на частните съдебни изпълнители и популисткото им използване е опасна игра на ръба на закона. Тя насърчава задлъжнялостта и погазването на правилата. Организаторите на тази игра дължат много отговори на стотиците хиляди български кредитори – малки и средни предприятия, общини, граждани.

Заради тежката социална и икономическа ситуация, в която се намират част от хората, които не успяват да погасяват задълженията си, Камарата на частните съдебни изпълнители предложи социален пакет от поправки в ГПК, сред които и създаване на гаранции за несеквестируемите вземания за детски надбавки, болнични, инвалидни пенсии и други социални плащания. На тях обаче не се реагира публично.

ЧСИ не са отговорни за кризата и за проблемите на отделния кредитор. Те стоят между кредитора и длъжника и чрез закона и съдебни решения, връщат дължимото на този, който е дал заем и не си получава парите обратно. Както длъжниците, така и кредиторите могат да бъдат социално уязвими, могат да затворят бизнеса си и да се лишат от прехрана, ако не си получат обратно дължимото. Само за 2013 г. ЧСИ върнаха 150 милиона лева на граждани-кредитори, 16 милиона лева от тях са неизплатени заплати на работници, над 3 милиона лева са дължимите детски издръжки. Близо 500 млн. лева са възстановени на бизнеса за същия период. Статистиката ясно показва, че намаляват делата на банките, но е постоянен ръстът на дела в полза на гражданите и бизнеса.

ЧСИ не са събирачи на дългове и не действат нерегламентирано и силово. Най-малко пък си позволяват произвол. ЧСИ изпълняват съдебни решения и са част от съдебната система. Те са и инструментът, контролиран от държавата, който възпира мутренското събиране на задължения.

Не таксите на ЧСИ са високи, а е висок целият „пакет” от държавни такси и адвокатски хонорари, който длъжникът получава чрез ЧСИ.

Именно заради зачестилите обвинения за прекомерно нарастване на дълговете на длъжници, след начисляване на такси, Камарата на частните съдебни изпълнители предоставя информация за всички видове такси, които се калкулират при образуването на изпълнително производство от частен съдебен изпълнител.

Каква е структурата на таксите?

Предоставяме и следният базов пример за нарастване на задължение при дълг между 100 и 1000 лева лева:

– от 25 до 55 лева – държавна такса на съда

– минимум 300 лева – адвокатско или юрисконсулстко възнаграждение в производството пред съда

loading...