Кармични възли: защо желанията ви не се изпълняват?

Да, понякога, като гледате другите, си мислите: как така техните желания се изпълняват с лекота, а моето така и не се случва, независимо какви усилия полагам? Причините са...

663 0

Да, понякога, като гледате другите, си мислите: как така техните желания се изпълняват с лекота, а моето така и не се случва, независимо какви усилия полагам? Причините са кармични възли.

Карма – това е закон на Вселената, закон за причините и следствията. Погледнете на този закон под друг ъгъл: как човек създава своята карма, която може да бъде положителна, но и отрицателна? Отрицателният кармичен товар хората събират с години, цял живот носи на раменете си и добавя още товар. Кармичните възли се образуват, когато човек не учи уроците си, когато прави неща, за които очаква благодарност и възнаграждение, а постъпките му нарушават закона на Любовта.

Отрицателната карма се създава дори не от постъпки и мисли, а от състояние на душата, в което сте били, докато сте постъпвали по определен начин.

Животът се състои от моментът СЕГА. А състоянието на душата сега определя нейното състояние после или след милиони моменти. До известна степен бъдещето съществува сега. Състоянието, което трябва да изпитвате е лекота, покой, любов в душата. Ако изпитвате гняв, злост, негативизъм и други подобни чувства, именно такова ще бъде и бъдещето ви.

Защо желанията ви не се изпълняват?

Или се сбъдват, но след сериозни изпитания, когато вече сте забравили за желанието си. Чрез изпитанията ви се предлага още веднъж да научите уроците, които не сте научили. Минете още веднъж тези изпитания – желанието ще се изпълни до известна степен така. Желанията ви се изпълняват, когато по-голямата част от кармичните възли са развързани, а в душата ви има лекота и усещане за любов към вас и към целия свят.

Как да развържете кармичните възли?

Като начало е добре да обясня какво са това „уроци“ и как завръзваме кармичните възли. Уроците са абсолютно индивидуални. Това е развитието на определени черти от характера ви. Някой има нужда да остане насаме със себе си -това е един вид урок. Някой трябва да преодолее страховете си- друг урок. Някой трябва да изкорени алчността и арогантността…

Уроците са много и всеки има своите.

Само гордостта присъства при всички, но има различни полюси. Някой с всеки изминал ден се възгордява, като формира чувство за собствено достойнство. Но, ако всеки път, когато осъзнаете, че се възгордявате, размишлявате върху това, така постепенно развързвате кармичните си възли.

loading...