Кое ни разболява? Как да се лекуваме?

Електроакупунктурна диагностика по метода на Фол Един от най-обективните съвременни методи за бърза диагностика на функционалното състояние на човека е методът на д-р Рейнхард Фол. Квантовата диагностика по...

782 0

Електроакупунктурна диагностика по метода на Фол

Един от най-обективните съвременни методи за бърза диагностика на функционалното състояние на човека е методът на д-р Рейнхард Фол.

Квантовата диагностика по метода на д-р Фол се базира на факта, че отклоненията във функциите на вътрешните органи се отразяват върху електрическите параметри на биолотично активните точки. Осъществява се чрез измервания на електрически параметри в тези точки. Чрез диагностиката може с висока достоверност да се оцени функционалното състояние на организма, да се установи конкретно заболяване, да се открият патологични процеси в ранен стадий и наличието на предразположеност към определени заболявания.

Център за енергоинформационна медицина BIOGLOBAL  използва диагностично-терапевтичен комплекс DIALOG NOVA, разработен по метода на д-р Фол.  

Методиката на немския учен Рейнхард Фол е открита през 50-те години на миналия век. Според нея, енерго-информационните параметри на организма, по определен и еднозначен начин характеризират състоянието му както в цялост, така и на отделни органи, системи и връзките между тях. Чрез измерване електрически параметри в определени акупунктурни точки по повърхноста на ръцете и краката, може с висока достоверност да се оцени функционалното състояние на организма, да се установи конкретно заболяване, да се открият патологични процеси в ранен стадий и наличието на предразположеност към определени заболявания. Чрез “феномена на пад” и формата на движение на графиката при измерването, може да се установят хронични процеси, ниво на токсимия, процес на дегенерация на органа и налични възпаления.

Торсионна терапия /ТТ/

Досега науката познаваше и се опираше на четирите фундаментални взаимодействия: електромагнитното, гравитационното и ядрените (силни и слаби) полета, но преди петнайсетина години в Русия се формира съвременна физическа парадигма (научна теория), която се основава на физическия вакуум като пра материя, лежаща в основата на всичко наблюдавано от нас в природата. Бяха решени системите от уравнения, описващи новите торсионни полета, или полетата на усукване – носители на информацията в Тънкия свят По този начин беше постигнато не само супер обединение на всички известни взаимодействия, но беше открито петото фундаментално взаимодействие – информационното. Терминът торсионно поле е въведен за пръв път от Ели Кардан през 1922 г. Това са геометрични полета на усукване осъществяващи далеко действуващи взаимодействия, действуващи мигновено и разпространявайки информацията в тях, чрез средата на физическия вакуум. Такива полета са използувани още 6000г. преди новата ера при търсенето на вода с лозова пръчка. Торсионното поле представлява съвкупност от микровихри на пространството, те преминават през всякаква среда без загуба на енергия, притежават памет и предават информация мигновено на огромни разстояния.

Всеки орган и система в нашето тяло функционира с определена ,,торсионна честота’’, вследствие начина ни на живот, нашите мисли и емоции, влиянието на околната среда, се натрупва неправилна за тялото информация, която усуква и изкривява торсионната честота на даден орган. Натрупването й в информационните масиви на клетката, влияе негативно на нашето енергийно,а от там и на нашето физическо тяло. Една от основните причини за поява на което и да е заболяване, е дисхармонията на информация в организма, която от енергийна се трансформира в биохимическа /физикална/ ДИСХАРМОНИЯ.

Честотите за въстановяване на превилната торсионна информация за даден орган е изследвана, установена и фиксирана от руски, и украински квантови физици . Тези еталонни честоти на здрави клетки се записват като информация в ТТ генератора.

Чрез ,,торсионни терапии’’/ТТ/ в BIOGLOBAL , се ,,припомня’’ на организма, какво е нормалното му, здравословно състояние, клетката се информира коя е ,,правилната’’ за нея честота на вибрация, за да може сама да възстанови своя баланс и да се излекува. Методът на лечението с този генератор се основава на корекцията на енергийно информационното състояние на организма.

С този мощен терапевтичен метод на практика е възможно да се влияе положително на целия спектър от познатите на медицината заболявания. Специалистите прогнозират, че усъвършенстването на тези методи е бъдещето на съвременната медицина.

loading...