Кокошката е най-близката роднина на летящите динозаври

Дарън  Грифин, Михаил Романов, Денис Ларкин и Марта Тара са изучили пълните геноми на 21 вида птици в рамките на работната група за филогеномика на  птиците (Avian Phylogenomics...

375 0

Дарън  Грифин, Михаил Романов, Денис Ларкин и Марта Тара са изучили пълните геноми на 21 вида птици в рамките на работната група за филогеномика на  птиците (Avian Phylogenomics Consortium) и са установили: геномът на кокошката е най-близък до генома на летящите динозаври – общ прародител на всички птици.

loading...