Кокошката е най-близката роднина на летящите динозаври

Дарън  Грифин, Михаил Романов, Денис Ларкин и Марта Тара са изучили пълните геноми на 21 вида птици в рамките на работната група за филогеномика на  птиците (Avian Phylogenomics...

209 0

Дарън  Грифин, Михаил Романов, Денис Ларкин и Марта Тара са изучили пълните геноми на 21 вида птици в рамките на работната група за филогеномика на  птиците (Avian Phylogenomics Consortium) и са установили: геномът на кокошката е най-близък до генома на летящите динозаври – общ прародител на всички птици.

Геномите на птиците са  особено сложни и интересни, за изучаване, защото те съдържат много микрохромозоми,  които е трудно да се открият чрез конвенционални методи. Преди се е смятало, че микрохромозомите не съдържат значима  генетична информация, но след това се оказало, че не е така. Например, в генома на кокошката от 50 до 70 процента от всички гени се намират  в микрохромозомите.

loading...