Кост от око – притча

Живял някога един последен сиромах, ама толкова беден, че имал само един джоб на опърпаните си панталони. Малко преди зимата решил тайно да влезе императорската гора и да...

1122 0

Живял някога един последен сиромах, ама толкова беден, че имал само един джоб на опърпаните си панталони. Малко преди зимата решил тайно да влезе императорската гора и да си насече дръвца. Както си сякъл, изведнъж чул рев на мечка. Затичал се и  какво да види: на една поляна огромна мечка нападнала някакъв велможа и аха – да го изяде! Без да се замисли , беднякът се завтекъл са брадвата и с няколко удара я съсякъл.

Опомнил  се велможата и продумал:

-Виж, аз съм императорът! Ти ми спаси живота!  Ела с мен в двореца и ще те позлатя!

Беднякът се дърпал, все пак бил отишъл да краде дърва, но се подчинил на императора.

Отишли в двореца, императорът го представил на придворните и обяснил как беднякът го спасил и казал:

– Слушай бедняко. Аз великият император реших да те възнаградя. Но нека късметът ти да отреди колко голяма ще е твоята награда.  Сега бръкни в джоба си и каквото извадиш ще поставиш на едното блюдо на везната, а на другото блюдо аз ще поставя злато и скъпоценности, докато везната се изравни…

-Благодаря за щедростта ти велики императоре- отвърнал бедняка.

С треперещи ръце бъркал, бъркал, но вътре нямало почти нищо… само една малка костица….  С трепереща ръка той я поставил на едното блюдо на везната.

loading...