Механични наносензори ще търсят извънземен живот

Швейцарски учени са разработили сензор, който, проследявайки вибрации в наномащаби, е в състояние да определи принадлежността им към живите същества. Тези сензори ще бъдат използвани на марсоходите и...

266 0

Швейцарски учени са разработили сензор, който, проследявайки вибрации в наномащаби, е в състояние да определи принадлежността им към живите същества. Тези сензори ще бъдат използвани на марсоходите и други устройства, търсещи признаци на живот на далечни планети, пише Proceedings of the National Academy of Sciences.

Както се очаква, сензорите ще помогнат да се намери живот в екстремни условия. Движението е един от основните признаци на живот – и това свойство се използва от учените за разработката на устройството. Според изследователите, дори слаба метаболитна активност на малки микроорганизми ги кара да вибрират. Тези вибрации (а не характерът на химичните процеси, които лежат в основата на метаболизма) трябва да открие новият сензор.

Своя сензор учените са изследвали върху редица организми, включително дрожди, бактерии и туморни клетки. Устройството успешно е определяло вибрациите в такива системи.

В основата на работата на сензора е атомно-силовия микроскоп *, който се използва за получаване на изображения на атомната структура на повърхността на всякакъв материал. Устройството на специална конзола се поставят клетки (или това, което се смята за жив организъм). От тяхното движение се отклонява лазерен лъч, което се възприема като сигнал от живо същество.

* Атомно-силов микроскоп (АСМ, на английски: AFM — atomic-force microscope) е микроскоп с висока разделителна способност, основан на взаимодействието на сонда (тънко острие) с повърхността на изследвания образец. Това взаимодействие се изразява в привличане или отблъскване на сондата от повърхността, дължащо се на силите на Ван дер Ваалс.
Чрез използването на специални остриета могат да бъдат изучавани електрическите и магнитните свойства на повърхностите. За разлика от сканиращия тунелен микроскоп, с помощта на АСМ могат да се изследват както проводящи, така и непроводящи повърхности. Освен това с АСМ може да се измерва и релефът на образец, потопен в течност, което позволява да се работи с органични молекули, включително ДНК.

Пространствената разделителна способност на атомно-силовия микроскоп зависи от радиуса на кривината на острието и по вертикала достига атомарни размери, а по хоризонтала е значително по-голямо.

loading...