Международен конкурс за есе на тема “ Моята харизма – България“

konkurs_preview

Покана Увод Потомци сме на древна цивилизация, която ни е дарила с голям магнетизъм. Неповторимо е обаянието на българската душевност, митология и култура . Целият свят онемява пред...

500 0

konkurs_full

Покана

Увод
Потомци сме на древна цивилизация, която ни е дарила с голям магнетизъм. Неповторимо е обаянието на българската душевност, митология и култура . Целият свят онемява пред мистерията на българските певчески гласове, изпратени в безкрайния Космос за среща с други разумни същества. Всеки ден преминаваме през лабиринта на живота, в търсене на верния път.И когато стане най-тъмно и страшно, улавяме магичния момент на кризата, който променя живота ни завинаги. Разбираме, че зад всяка опасност се крие голямата възможност за решителната крачка напред и нагоре. И така стъпка по стъпка, подавайки си ръка, вървим напред и достигаме до желания успех. Изкачваме сияйните върхове, водени от непокорния български дух и слово. Ние българите, притежаваме онази вътрешна сила и вяра, които са ни помогнали да оцелеем и побеждаваме всички нашественици и поробители през вековете.

Чл.1 Цели на конкурса

Настоящият конкурс има за цел да улови усещането на младите българи по света и връзката им с техните корени. Да фокусира степента на автентичност в нашата народопсихология. Днес овощната градина на България се простира далече извън нейните граници. Това са милионите българи, които живеят в чужбина. Утре плодовете на тази градина ще помогнат на българския народ да се съхрани и да пребъде в своята харизма.
Материалите на победителите от конкурса ще бъдат представени в сборник „Моята харизма – България”, който ще бъде дарен на всички български училища в чужбина за празника на Народните будители – 1 ноември 2015 г. Ще бъде изготвена и аудио книга „Моята харизма – България”, която ще бъде дарена на всички български училища с деца в неравностойно положение.

Чл. 2 Тема на конкурса

Темата на конкурса е : „Моята харизма – България”

Акценти към темата ”Моята харизма – България”
Към основната тема се представя и втора тема за всяка възрастова група и съответните ключови думи.

За 1 група (от 8 до 11г.) – „Моята приказка за българите” (съчинение), ключови думи: обаятелен, пленителен, ослепителен, привлекателен, завладяващ, очарователен, интересен, блестящ.

За 2 група (от 12 до 15г.) – „Потомци на славен народ” (отговор на литературен въпрос), ключови думи: обаятелен, магнетичен, завладяващ, романтичен, съблазнителен.

За 3 група (от 16 до 19г.) – „Моята вътрешна сила”, (есе), ключови думи: обаятелен,сърдечен, любознателен, творчески, благоразумен, далновиден, с чувство за хумор, гъвкав, изобретателен, находчив.

Чл.3 Условия за участие

Всяко писмена работа / есе следва да бъде оригинална авторска творба
Eсето да е написано на български език, шрифт Times New Roman 12
Формат : Word doc
Обем : От 2 до 5 страници.

Чл. 4 Възраст на участниците

Участниците ще бъдат разделени в 3 групи.
група – от 8 до 11 год.
група – от 12 до 15 год.
група – от 16 до 19 год.

Чл. 5 Срок за провеждане на конкурса

Начало 3 март 2015 г.
Край 30 април 2015 г.
Продължителност – 60 дни

Чл. 6 Обявяване на резултатите

24 май 2015 г.

loading...


Коментари