Начинът, по който мислите за другите, се връща при вас

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши. Любовта никога не оскърбява. Любовта...

743 0

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши.

Любовта никога не оскърбява. Любовта рани не отваря.

Магическа сила се крие в любовта! Тя е сила, ключ, с който всичко затворено се отваря. Тя преобразява отрицателните сили в положителни, повдига човека от Земята към Небето. Любовта е сила, която създава и възраства, утешава, възкресява, лекува. Тя движи всичко в света.

Любовта съдържа всички методи, чрез които човешкият дух укрепва, човешката душа възраства, човешкият ум се просвещава и човешкото сърце се повдига и обновява. Любовта не само обновява и подмладява човека, но тя внася Новото в света.

Поне един час на ден гледайте на хората, като че вие живеете в тях, като че техните страдания и радости са и ваши. Чрез това човек се сближава с другите и почва да чувства единството на цялото Битие, а това води към Любовта, към космичното съзнание.

Когато срещнеш някого, мислено напълни душата му с Любов, духа му с красота и радост, да се зарадва и той, че сте се срещнали.

Видиш една пеперуда, кажи: Господи, благослови я. Видиш едно цвете или дръвче, кажи: Господи, благослови го. И ако имат нужда от поливане, полей ги. Видиш един извор, кажи: Господи, благослови го. Ако има нужда да се изчисти, изчисти го.

Бъдете като един цвят, който издава благоухание. Бъдете като Слънцето, което раздава на всички своята светлина и топлина.

loading...