Над 780 милиона възрастни жители на Земята са неграмотни

Както са изяснили учени от изследователския център на американското издание „Глобалист“, 16% от възрастните хора в различни страни не могат да четат и да  пишат. Това заключение експертите...

225 0

Както са изяснили учени от изследователския център на американското издание „Глобалист“, 16% от възрастните хора в различни страни не могат да четат и да  пишат.

Това заключение експертите са направили след като анализирали данните на ООН за образование, наука и култура. Най-ниските показатели се падат на Централна Африка и Западна Азия, където живеят  близо 600 милиона неграмотни. Неграмотността в тези региони се дължи на  ниското ниво на социално-икономическото развитие.

Трябва да се отбележи, че 2/3 от  неграмотните  са жени. А най-образованите хора живеят в Китай. Грамотността в тази комунистическа държава достига 99%

loading...