Най-агресивните страни в света

Планирайки да се отправим на пътуване, ние често мислим за безопасността си. В коя държава по света може да се отиде с леко сърце, и в коя съществува...

443 0

Планирайки да се отправим на пътуване, ние често мислим за безопасността си. В коя държава по света може да се отиде с леко сърце, и в коя съществува риск от сблъсък с грубост и агресия?

Експерти от Института в Сидни за икономика и мир, който от 2007 г. изчислява глобалния индекс за миролюбие, за пореден път стигнаха до заключението, че нивото на агресия в света непрекъснато се разраства. Миналата година своите показатели са подобрили по-малко от 50 страни от 162, а броят на убийствата се е увеличил с 8%.

Всяка страна се оценява по 23 критерии, включително броя на убийства на глава от населението, милитаризацията на обществото, броя на лишените от свобода в затворите, терористична дейност, политическа стабилност, острота на вътрешни и външни конфликти. За всяка група показатели на страните се поставят оценки в точки – от 1 до 5. Колкото по-ниска е оценката, за толкова по-мирна се оценява страната на базата на този критерий. В крайна сметка всички резултати се сумират и се поставя цялостна оценка.

Първа сред десетте най-мирните страни е Исландия, а на следващите девет места са Дания, Австрия, Нова Зеландия, Швейцария, Финландия, Канада, Япония, Белгия и Норвегия. Най-много (на глава от населението) се убиват хора в държавите от Субсахарска Африка и Централна Америка. Рекорден ръст на насилието се отбелязва в Сирия, където индексът на агресия от 2007 г. се е увеличил със 70%.

Що се отнася до осезаемо подобрение в цялостната миролюбивост, през последните пет години, такова се отбелязва само в десет страни от цял свят, а нещо да се промени в близко бъдеще, не се очаква. И все пак кои са тези страни?

Хърватия, положението, в която се е подобрило с 23 точки.

loading...