Населението на Китай достигна 1.367 милиарда човека

Населението на Китай (с изключение на специалните административни райони на Хонконг, Макао и Тайван) през 2014 г. е било  1 милиард 367 милиона и 820 хиляди човека, съобщи...

203 0

Населението на Китай (с изключение на специалните административни райони на Хонконг, Макао и Тайван) през 2014 г. е било  1 милиард 367 милиона и 820 хиляди човека, съобщи Държавното  статистическо бюро на Китай.

Естественият прираст на населението през 2014 г. е бил 7,1 милиона (+ 0.29% на годишна база).

Икономически активното население на Китай се е увеличило през 2014 г. с  2,7 милиона души,  надхвърляйки 772 милиона души.

Броят на мъжете в страната надвишава броя на жените с 33,7 милиона души.

В градовете живеят повече от половината от китайците – повече от 749 милиона граждани. Броят на жителите по селата е  паднал през 2014 г. с 10 милиона до 618, 6 милиона души.

Населението на Китай продължава да старее. Броят на хората на възраст над 60 години към  1 януари 2015 г. е 212, 42 милиона души (15,5% от общото население). Според прогнозата на Държавната комисия по здравеопазване  на Китай, през 2030 г. броят на възрастните граждани ще достигне 356 милиона души.

loading...