Новолуние във Везни: Задава се неочаквана промяна

Днес ще има много силно Новолуние във Везни. То ще има силен аспект с Уран и ще има неочаквани изненади! Може да има някаква силна връзка? Изобилие? Някаква...

996 0

Днес ще има много силно Новолуние във Везни.

То ще има силен аспект с Уран и ще има неочаквани изненади!

Може да има някаква силна връзка? Изобилие? Някаква промяна? Тъй като фиксираните звезди Спика и Арктур се подрвавняват с това новолуние, имаме потенциала за Чест и Богатство.

Разбира се, важно е и къде се намирате и какво преживявате, и всичко това е част от процеса на възнесение. Преминаването през този процес е начинът. Без привързаности или съпротива които са причините за страданието.

Ние не страдаме от външните ситуации, страдаме от емоционалните и психически реакции, които идват от ситуациите. Важно е да бъдете в Блаженство без значение какво се случва. Когато човек е в Блаженство винаги, което означава, че е в Хармония, той ще бъде свободен от страдание, което е божественият поток на битието.

Тъй като Уран е в опозиция на Новолунието, можем да получим Честта, Богатството, Изобилието само когато позволим неочакваното. Това Буквално ни кара да се откажем от идеите и вярванията за това как нещата трябва да изглеждат външно и напълно да се доверим във своята Висша Божествена Светлина; който е вашият план.

Това означава, че ще трябва да се отдадете изцяло, в пълно предаване.

На всяка мисъл, която минава през ума ви, трябва да позволите да бъде в хармоничното състояние на позволяване.

ДОВЕРЕТЕ тъй като Божествената добродетел на вашия Божествен план играе много важна роля в това. Отново, това е преживяване. И след това ще позволи и ще привлече към вас нещата, които никога не сте очаквали. Оттогава сигурния начин не е очакван, а на неочакваният начин не трябва да се съпротивлявате. Чувствате ли какво е необходимо?

Ще почувствате всичко, което сте вие. Вие ще бъдете в ново състояние на съществуване. Всички вие. Позволявайки на божественото ви Аз да се лее свободно през вас.

loading...