Новото начало: Порталът 1:1:1

Вторник, 10/1.01.2017/1=1+1+1=3, имаме в нумерологичен вид едно мини сътворение на света или едно наистина ново начало в новата година, когато с портал от три 1 се изчиства „записът“...

527 0

Вторник, 10/1.01.2017/1=1+1+1=3, имаме в нумерологичен вид едно мини сътворение на света или едно наистина ново начало в новата година, когато с портал от три 1 се изчиства „записът“ на съдбата и всеки получава нов шанс за нов старт в година 1(10), каквито са 2017 и Годината на Петела!

Излишно е да обяснявам, че с портал 1:1:1 вие имате не антена, а направо сателитна чиния, която ви свързва с Космоса, с Вселената, с Божествения източник – вашия източник, към който принадлежите, за да черпите информация за въображението си, за вашите идеи; да отворите всичките си сензитивни и интуитивни канали, за да прозрете в бъдещето, във все още неизвестното, което витае из Космоса и което ви се дава възможност да „прихванете“ със своите „локатори“ от интелект, ум, душа и тяло.

„Небето“ във вторник сякаш ще се „отвори“ и огромната струя от Светлината на 111 ще освети и „най-тъмните дупки“ във Вселената и в душите ви. А въображението на Сътворението 3 ще ви даде възможност да приемете и осмислите цялата информация, която търсите, или която сте призвани да получите, за да изпълните земната си мисия, предопределена ви в настоящата 2017!

Така е бил сътворен и светът – Идеята 1, Отец, и енергията 2, Майка, за да получим Вселената, Земята 3, Сина.
Сътворението затова е Сътворение, за да го почувстваме чрез земното му измерение. А земното измерение на 3 е Земята – на кирилица Земя отговаря на числото 21/3 – обратното на Сътворението 12/3!

loading...