Новото начало: Порталът 1:1:1

Вторник, 10/1.01.2017/1=1+1+1=3, имаме в нумерологичен вид едно мини сътворение на света или едно наистина ново начало в новата година, когато с портал от три 1 се изчиства „записът“...

460 0

Вторник, 10/1.01.2017/1=1+1+1=3, имаме в нумерологичен вид едно мини сътворение на света или едно наистина ново начало в новата година, когато с портал от три 1 се изчиства „записът“ на съдбата и всеки получава нов шанс за нов старт в година 1(10), каквито са 2017 и Годината на Петела!

Излишно е да обяснявам, че с портал 1:1:1 вие имате не антена, а направо сателитна чиния, която ви свързва с Космоса, с Вселената, с Божествения източник – вашия източник, към който принадлежите, за да черпите информация за въображението си, за вашите идеи; да отворите всичките си сензитивни и интуитивни канали, за да прозрете в бъдещето, във все още неизвестното, което витае из Космоса и което ви се дава възможност да „прихванете“ със своите „локатори“ от интелект, ум, душа и тяло.

„Небето“ във вторник сякаш ще се „отвори“ и огромната струя от Светлината на 111 ще освети и „най-тъмните дупки“ във Вселената и в душите ви. А въображението на Сътворението 3 ще ви даде възможност да приемете и осмислите цялата информация, която търсите, или която сте призвани да получите, за да изпълните земната си мисия, предопределена ви в настоящата 2017!

Така е бил сътворен и светът – Идеята 1, Отец, и енергията 2, Майка, за да получим Вселената, Земята 3, Сина.
Сътворението затова е Сътворение, за да го почувстваме чрез земното му измерение. А земното измерение на 3 е Земята – на кирилица Земя отговаря на числото 21/3 – обратното на Сътворението 12/3!

Така че нашето въображение тук на земята винаги е свързано с нашия дом – Земята като планета, като природа, като един туптящ жив организъм, за който непрестанно и неуморно трябва да се грижим, защото без нея за нас няма нито въображение, нито Сътворение!

И ето, в началото на „новото начало“ на 2017/1 отново ни се напомня, че ние сме гости, че домът ни е дом, докато сме тук, но той не е само наш и нямаме право да го унищожаваме или да му вредим, защото този дом е сътворен с любов и грижа за всички.

И докато не се научим да обичаме този мини Космос, няма как да обичаме нито себе си, нито другите, нито Този, който го е сътворил за нас като място, на което да преминем през изпитанията на душите си, да научим уроците си и да изчистим кармата си.

Автор Съни Ламброзо

loading...