Обидата – това е резултат от неоправдани очаквания

Още в момента на раждането ни веднага се сдобиваме с калта на всички наши минали действия в тънка форма, и тя се натрупва в нашия ум, а нашият...

939 0

Още в момента на раждането ни веднага се сдобиваме с калта на всички наши минали действия в тънка форма, и тя се натрупва в нашия ум, а нашият ум се намира в сърцето и мисли с главата. Ето защо в ума и в сърцето ни се намира всичката кал от нашите минали действия.

Затова когато гледаме към друг човек, то чрез погледа, който също има огнена природа, той прехвърля силата на калта, излизаща от сърцата ни, и в един момент човекът чувства в нас някаква лоша сила.

Когато видите за първи път човек, веднага си съставяте за него някакво впечатление, при това мигновено, и вие нищо не можете да направите: започва да ви се иска да му говорите или добро или лошо, в зависимост от това, каква енергията излиза от него. Ще се съгласите ли с това?

Затова , силата, която излиза от човека, неумолимо кара всички около него да действат така, както повелява съдбата. Това означава, че ако от мен тече енергия към хората наоколо, значи според съдбата така е предопределено – именно така да ми въздействат хората, и затова точно така те реагират на мен.

По същия начин ни въздействат и събитията, и природата, и всичко останало – всичко това се нарича Съдба, с непреклонна сила, идваща от сърцето ни. На всичко наоколо!

Това означава, че тази сила чрез нашите очи, движения, или просто излизащ от нас, от нашето тяло във фина форма, независимо от нашата воля, тя предизвиква у околните тази реакция, която съм заслужил като резултат от собствените си лоши дела от миналото, разбирате ли?

И тогава ние сме много недоволни, и казваме: „Защо говориш с мен така? Искам по друг начин! Защото аз ти желая само добро?!“ – Така ли е? Ние не разбираме в този момент, че това ИЗЛИЗА от НАС! Но човекът, който е осъзнал, че, ако се отнасят и говорят зле с него, това се случва само в резултат на факта, че самият той е направил същото нещо преди …

Ако човек е разбрал това, то главата и сърцето му скоро осъзнават грешката, която той е извършил преди. В този момент започва да изпитва болка …

Но в следващия момент тази лоша сила го напуска, и той вече чувства по-малко зло, което сякаш се намира в другия, така да се каже, и той чувства, че човекът всъщност е станал по-добър – за една секунда, можете ли да си представите?! 🙂

loading...