Опасно вещество от неизвестен източник разрушава озоновия слой

Опасно вещество, което разрушава озоновия слой, попада  в атмосферата от неизвестен източник. Въглероден тетрахлорид – опасно химическо вещества, което разрушава озоновия слой, – продължава да изтича в атмосферата...

505 0

kosmos2Опасно вещество, което разрушава озоновия слой, попада  в атмосферата от неизвестен източник.

Въглероден тетрахлорид – опасно химическо вещества, което разрушава озоновия слой, – продължава да изтича в атмосферата от неизвестен източник, съобщи НАСА. В рамките на Монреалския протокол за веществата, които разрушават озоновия слой, този въглероден тетрахлорид, който е широко използван в пожарогасителите и за създаване на фреони, попадна под забрана.

loading...