Падане на капки вода върху пясък (видео)

Победителят в конкурса на Американското физическо дружество Gallery of Fluid Motion: Високоскоростно видео показва падането на капки вода върху пясък. loading...

443 0

Победителят в конкурса на Американското физическо дружество Gallery of Fluid Motion:

Високоскоростно видео показва падането на капки вода върху пясък.

loading...