Първите 12 дни на Януари – най-важни за проектиране на личната година

От това как ще преживеем януари, се определя цялата година. Януари се дели на два етапа: от 1 до 12 ти – наблюдение какво се случва и водене...

1006 0

От това как ще преживеем януари, се определя цялата година. Януари се дели на два етапа: от 1 до 12 ти – наблюдение какво се случва и водене на дневник. От 13 до 31 януари – проектиране на свободната воля правилно като реализация на желанията през годината. За целта е нужно позитивно съзнание, никаква отрицателна мисъл, чувство, воля, за да не попречат на проектирането ни.

Опитайте!

Да припомним също значението на кармичната рамка и важността на това да осъзнаваме периодите, през които минаваме по месеци:

януари – възприемане на кармичните програми за годината, съгласяване с тях и пър-вично емоционално и умствено отреагиране какво искаме да преживеем.
Февруари и март – изпити на практика какво искаме от предопределеното.
Април до септември – карми-чен процес за годината.

Октомври – ноември – затваряне на кармичната рамка и осмисляне на уроците и опита на годи-ната, размисъл върху собствените избори, удовлетворение, резултати, самооценка, преосмисляне на светогледа.

Всеки януари е месец за кармично засяване (припомняне, сваляне в свръхсъзнанието ни) на актуализиращата се през настоящата година карма. Ние сме забравили какво имаме да преживяваме в този живот, защото след детството и юношеството, спомените за живота ни преди смъртта избледняват. Ето защо, всяка година ни се подават на малки порции предстоящото, което сме планирали за годината.

През първите 12 дни от януари преживяваме на несъзнавано ниво и без да го помним предстоящото да ни се случи с варианти за избор. Всеки ден от 1 до 12 януари е кармична проекция на случващото се през един от 12те ме-сеца на годината. 12 е женско число, възприемателно, забременяване, натоварване със задълженията. Съзнанията ни възприемат кармичната си програма и започва първоначалното припомняне и възприемане. Но понеже това става в последователни дни човек няма време да се опомни. Обикновено сънищата през тези дни са трудни, човек се събужда натоварен и уморен.

Следващите 19 дни от месеца представляват нашето първично логическо и импулсивно отреагирване на предстоящото, което ни е припомнено през тези 12 дни. Дни за осмисляне на кармичната програма и избори на несъзнавано ниво, възприемани обикновено като мисли „какво искаме“, „какво бихме направили, ако“, „да можеше“ и т.н.

Това са дни на изработване на нагласи при определени ситуации какво бихме направили. Дни, в които отново подсъзнателно човек решава на кое как ще реагира. Това е моментът когато човек може да се настрои правилно, трябва да е буден, досетлив, концентриран и самоуверен.

Бог не се интересува от това колко сме като другите, а само от това какво представляваме самите ние. Той цени нашата „особеност“, защото като ни е създавал отделни души сега чака да види от кого какво е излязло. Индивидуалното израстване си личи от това доколко и как човек използва свободната си воля. А свободната воля не значи „дали“, а „как?“ ще изиграем кармичните си задължения през годината.

От това дали ще бъдеш себе си и ще използваш потенциала си зависи от чистотата на съзнанието ти през тези 19 дни. Те са мъжки дни, дни на решителност, на готовност, на самообладание и първоначалното мисловно отреагирване на новата кармична програма за годината. Всяка година в тези дни винаги ни идва една и съща настройка, едни и същи импулси, спомняме си за мечти, правим планове и наистина се самопрограмираме според това доколко, в каква насока и степен свободната ни воля е готова да интерпретира тази зададена кармична програма.

loading...