Пазете това, което ви подаряват!

В едно село живял мъдрец. Той много обичал децата и често им подарявал по нещо, но това  винаги били  много чупливи предмети. Децата се опитвали да си играят...

227 0

В едно село живял мъдрец. Той много обичал децата и често им подарявал по нещо, но това  винаги били  много чупливи предмети.

Децата се опитвали да си играят с тях внимателно, но новите им играчки често се чупели, а те много се натъжавали. Мъдрецът отново им подарявал  играчки, но те били още по-крехки.

Веднъж родители не издържали и отишли при него:

– Вие сте мъдър и добър човек, но защо подарявате  на нашите деца такива крехки играчки? Те плачат горчиво, когато играчките им се чупят.

– Ще минат не много години – усмихнал се мъдрецът – и някой ще им подари сърцето си. Може би, с моя помощ, те ще се научат да се отнасят с  този безценен дар по-грижливо…

loading...


Коментари