Помолих Бог да накаже врага ми, и Бог ми каза …

Помолих Бог да накаже врага ми – и Бог ми каза: „Не. Той е предопределен да стане най-добрия ти приятел. “ Помолих Бог да ми даде търпение –...

1630 0

Помолих Бог да накаже врага ми – и Бог ми каза:
„Не. Той е предопределен да стане най-добрия ти приятел. “

Помолих Бог да ми даде търпение – и Бог ми каза:
„Не. Търпението е резултатът от изпитанията. То не се дава, то се научава. “

Помолих Бог да вземе моята гордост – и Бог ми каза:
„Не. Гордостта не се премахва. От нея се отказват. “

Помолих Бог да ми даде щастие – и Бог ми каза:
„Не . Аз Давам благословия, а дали ще си щастлив, зависи от теб. „

loading...