Практиката „Край на връзката без емоционално привързване“

Ако връзката ви е приключила, но вие се безпокоите и  продължавате  да мислите за нея, ако не сте създали нова връзка  и имате емоционални и енергийни зависимости от...

1250 0

Ако връзката ви е приключила, но вие се безпокоите и  продължавате  да мислите за нея, ако не сте създали нова връзка  и имате емоционални и енергийни зависимости от незавършените  отношения с човека.

1. Спомнете си този човек,  отпуснете се, запалете  бяла свещ, погледнете пламъка и го помолете  да ви помогне да  изясните ситуацията,  да освети пътя ви на изцеление и да покаже на Душата ви как най-добре да завършите връзката без вреда за никой.

2. Седнете удобно, отпуснете се. Представете си , че срещу вас е този човек, от който искате да се отървете. Представете си  как от тялото ви (сърце към сърце и от слънчевия сплит към  слънчевия сплит, или по долните  чакри) се простират  свързващи конци или нишки.

3. Призовете  за помощта на висшите сили на Светлината: „Обръщам се към Висшите сили на Светлината, Бога Творец, и моя Висш Аз.  Моля да ми помогнете да си върна всички фрагменти на душата ми на всички нива, във всички пространства и всички времеви линии, които се намират  в полето на (името на човека) и да върнете на (човека) всички фрагменти на душата му, които са  в моето поле! “

4. Аз връщам тук и сега всички фрагменти (на човека), запазени  в моето поле, на всички нива, във всички пространства, във всички времеви линии.“  Представете си как излизат от вас и  се връщат към него.

5. „Призовавам всички мои фрагменти на душата и силата, и аз моля всички мои аспекти да се очистят в светлината на Твореца, и хармонично да се интегрират в моето същество тук и сега, на всички нива, във всички пространства, всички времеви линии, според моята съдба!“ Представете си как тези късчета се връщат в полето ви и то става по-светло и по-силно. „Така да бъде!“

loading...